Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Orodje za izdelavo poslovnega na?rta
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 11:38    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Orodje za izdelavo poslovnega na?rta

toolVsi inovativni posamezniki imate na voljo brezpla?no uporabo orodja, s katerim boste hitro in u?inkovito izdelali celovit poslovni na?rt, vklju?no s finan?nimi projekcijami in bilancami. V okviru projekta  JAPTI v sodelovanju s Tovarno podjemov je izdelan tudi prakti?en primer poslovnega na?rta z navodili za uporabo orodja in komentarji. Orodje lahko dobite tukaj.

Preberite ve?

Zadnjič posodobljeno ( Petek, 01 Oktober 2010 07:11 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si