Vlada dala soglasje za vključitev dveh transformatorskih postaj v energetsko infrastrukturo
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 07:25    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

VLADA DALA SOGLASJE ZA VKLJUČITEV DVEH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ V ENERGETSKO INFRASTRUKTURO.

Vlada RS je 9.9. 201image_22_s0 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje za vključitev infrastrukturnih objektov v energetsko infrastrukturo, in sicer transformatorske postaje TP1 10/0,4 kV (zgradba TP1 in NN plošča) na parcelni številki 59, k. o. Ruše, in transformatorske postaje TP4 10/0,4 kV (zgradba TP4 s prizidkom) na parcelni številki 89/1, k. o. Ruše. 

 

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. V skladu z navedenim je družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., 14. 7. 2010 vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo za transformatorski postaji TP1 10/0,4 kV na parcelni številki 59, k. o. Ruše in TP4 10/0,4 kV na parcelni številki 89/1, k. o. Ruše.

Preberite več.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 20 September 2010 07:33 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si