Javni razpis za sofinanciranje programa nacionalnega združenja nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2010
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 07:17    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNEGA ZDRUŽENJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI V LETU 2010

Predmet razpisa:
Sofinanciranje programa izbranega nacionalnega združenjanevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v naslednjih vsebinskih okvirih:image_21_l

 1. 1. Koordinacija in vsebinska ter logistična podpora nevladnim organizacijam, ki so dejavne na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za njihovo okrepljeno delovanje na nacionalni in evropski ravni (primeri dejavnosti: obveščanje, usposabljanje, podpora pri prijavljanju na razpise).
 2. 2. Program globalnega učenja, ozaveščanja javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja, s poudarkom na razvojnih ciljih tisočletja (primeri vsebinskih področij: razvojna problematika, okoljska vprašanja, podnebne spremembe, medkulturna komunikacija, preprečevanje konfliktov, človekove pravice, globalno državljanstvo itd.).
 3. 3. Podpora MZZ pri organizaciji in izvedbi Slovenskih razvojnih dni (Ljubljana, 14. do 16. oktober 2010).
 4. 4. Vključenost v pripravo in sposobnost sodelovanja na Evropskih razvojnih dneh (Bruselj, 6. do 7. december 2010).
  Upravičeni stroški:
  Stroški so neposredni in posredni. Pri neposrednih stroških, ki presegajo vrednost 100 EUR, je potrebno pri skrbnosti porabe javnih sredstev upoštevati določila Zakona o javnem naročanju.

Neposredni stroški so tisti stroški, ki so neposredno povezani s samo izvedbo programa: stroški dela, stroški potovanj, ki so potrebni za izvedbo programa in produkcijski stroški, ki so opredeljeni v dokumentaciji prijavljenega programa. Prejemnik sredstev oz. izvajalec jih dokazuje s kopijami finančnih dokumentov (kopija plačilne liste, kopija potnega naloga z računom za letalsko vozovnico, hotelski račun ipd.).

 •  - Stroški dela so bruto stroški delavca, ki je angažiran v okviru programa. Stroške se dokumentira z navedbo opravljenih aktivnostih po dnevih/urah (časovnica, plačni list).
 •  - Stroški potovanj. Strošek je upravičen, če je bilo uporabljeno ustrezno ekonomično prevozno sredstvo v skladu s potrebami programa.
 •  - Produkcijski stroški. Navedejo in dokumentirajo se vsi produkcijski stroški, ki so ključni za izvedbo aktivnosti v okviru programa.
 •  - Drugi stroški, če so pogodbeno določeni.

Posredni stroški so tisti, ki niso neposredno povezani z izvedbo programa in so praviloma razdeljeni med več aktivnosti v okviru programa. Pogodbeni stranki - MZZ in izvajalec - v pogodbi določita, kateri posredni stroški bodo upravičeni in v kakšnem deležu stroškov izvedbe programa.
Upravičeni posredni izdatki so:

 •  - stroški potrošnega materiala, drobni inventar in material, katerega življenjska doba ne presega veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir, baterije, kartuše ipd.),
 •  - stroški stacionarnega telefona, elektrike in ogrevanja,
 •  - stroški najema poslovnih prostorov,
 •  - stroški, povezani s finančnimi transakcijami in z menjavo valute.

Fiksni izdatki, ki jih izvajalec plačuje za svojo redno dejavnost (npr. najemnina telefona, najemnina prostorov), in jih izvajalec prijavlja kot upravičene posredne stroške, se obračunavajo v skladu z deležem financiranja programa s strani MZZ.

Osnovne informacije o razpisu:
Razpisnik: Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Datum objave: 3.9.2010
Rok za oddajo: 13.09.2010
Predvidena višina sredstev: 65.000 EUR
Več o razpisu tukaj.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 20 September 2010 07:30 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si