SLOGED
PDF natisni E-pošta
Slovensko geotehniško društvo združuje strokovnjake s področij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehničnih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike.

Ime društva in Logotip:

Slovensko geotehniško

društvo

http://www.fgg.uni-lj.si/SloGeD/

sloged

Sedež društva:  

SLOGED - Slovensko geotehniško društvo

Jamova 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko geotehniško društvo združuje strokovnjake s področij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehničnih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike.

Kratek opis društva:

Združuje strokovnjake s področij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehničnih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike. Zato društvo organizira predavanja, delavnice, posvetovanja, informira članstvo o strokovnih dogodkih doma in v tujini, izdaja znanstvene, strokovne in informativne publikacije.
Društvo je včlanjeno v mednarodna društva za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE), mehaniko kamnin (ISRM) ter inženirsko geologijo (IAEG).

Ključne dejavnosti:

koordinacija raziskovalnega, strokovnega in vzgojno izobraževalnega dela na področju mehanike tal in temeljenja, mehanike skale in gradnje podzemnih objektov ter inženirske geologije in drugih sorodnih strok,

sodelovanje pri izdelavi tehničnih normativov z navedenih področij,

sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi organizacijami in drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in inozemstvu, ki delujejo na področju geotehnike,

sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, predvsem z mednarodnim društvom za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering), z mednarodnim društvom za mehaniko skale (ISRM-International Society for Rock Mechanics), z mednarodnim društvom za inženirsko geologijo (IAEG-International Association of Engineering Geology) in drugimi sorodnimi društvi,

obveščanje članov kot tudi javnosti v okviru možnosti z:

informacijami o najnovejših dosežkih stroke,

organizacijo strokovnih seminarjev in simpozijev,

organizacijo javnih predavanj,

publiciranjem v sredstvih javnega obveščanja,

izdajanjem Novic društva.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Novice

Aktivnosti

Kontakt:

Predsednik:

Tajnica:

dr. Janko Logar

mag. Ana Petkovšek

Telefon:

Telefon:

+386 1 4768 526

+386 1 4768 541

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.fgg.uni-lj.si/SloGeD/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si