Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
SLOGED
PDF natisni E-pošta
Slovensko geotehniško društvo združuje strokovnjake s podro?ij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehni?nih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na podro?ju geotehnike.

Ime društva in Logotip:

Slovensko geotehniško

društvo

http://www.fgg.uni-lj.si/SloGeD/

sloged

Sedež društva:  

SLOGED - Slovensko geotehniško društvo

Jamova 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko geotehniško društvo združuje strokovnjake s podro?ij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehni?nih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na podro?ju geotehnike.

Kratek opis društva:

Združuje strokovnjake s podro?ij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehni?nih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na podro?ju geotehnike. Zato društvo organizira predavanja, delavnice, posvetovanja, informira ?lanstvo o strokovnih dogodkih doma in v tujini, izdaja znanstvene, strokovne in informativne publikacije.
Društvo je v?lanjeno v mednarodna društva za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE), mehaniko kamnin (ISRM) ter inženirsko geologijo (IAEG).

Klju?ne dejavnosti:

koordinacija raziskovalnega, strokovnega in vzgojno izobraževalnega dela na podro?ju mehanike tal in temeljenja, mehanike skale in gradnje podzemnih objektov ter inženirske geologije in drugih sorodnih strok,

sodelovanje pri izdelavi tehni?nih normativov z navedenih podro?ij,

sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi organizacijami in drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in inozemstvu, ki delujejo na podro?ju geotehnike,

sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, predvsem z mednarodnim društvom za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering), z mednarodnim društvom za mehaniko skale (ISRM-International Society for Rock Mechanics), z mednarodnim društvom za inženirsko geologijo (IAEG-International Association of Engineering Geology) in drugimi sorodnimi društvi,

obveš?anje ?lanov kot tudi javnosti v okviru možnosti z:

informacijami o najnovejših dosežkih stroke,

organizacijo strokovnih seminarjev in simpozijev,

organizacijo javnih predavanj,

publiciranjem v sredstvih javnega obveš?anja,

izdajanjem Novic društva.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Novice

Aktivnosti

Kontakt:

Predsednik:

Tajnica:

dr. Janko Logar

mag. Ana Petkovšek

Telefon:

Telefon:

+386 1 4768 526

+386 1 4768 541

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.fgg.uni-lj.si/SloGeD/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si