Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
SKIAH
PDF natisni E-pošta
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH: Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo ?lan mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS".

Ime društva in Logotip:

Društvo slovenski komite

mednarodnega združenja

hidrogeologov - IAH

http://www.skiah.si/

skiah

Sedež društva:  

SKIAH - Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Ašker?eva 12

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo ?lan mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS".

Kratek opis društva:

Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo ?lan mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS"

Mednarodno društvo IAH je bilo ustanovljeno leta 1956, društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH (Društvo SKIAH) pa je bilo ustanovljeno leta 1996 z željo, da bi v ve?ji meri vzpodbudili duh IAH tudi v Sloveniji in se za?eli aktivneje vklju?evati v mednarodna sodelovanja.

SKIAH ima preko ?lanstva v IAH-a razvejano mednarodno sodelovanje z agencijami ZN, posebej z UNESCO, FAO, IAEA in Svetovno banko. Smo tudi pridruženi ?lani Mednarodnega združenja geoloških znanosti.

?lanstvo v IAH vam ponuja odli?no priložnost in u?inkovito sodelovanje hidrogeologov, sre?evanje s kolegi iz celega sveta, mednarodne strokovne vezi in prijateljstva. ?lan Društva SKIAH in s tem tudi mednarodnega združenja hidrogeologov IAH lahko postane vsak, ki pla?a ?lanarino za teko?e leto in pošlje izpolnjeno prijavnico z dokazilom o pla?ilu ?lanarine na naslov: Društvo SKIAH, Ašker?eva cesta 12, 1000 Ljubljana.

Klju?ne dejavnosti:

pospeševanje znanstvenega in tehnološkega razvoja hidrogeologije,

prizadevanje za ugled hidrogeološke stroke in za visoke profesionalne standarde v hidrogeologiji ter pri vseh aktivnostih v zvezi s podzemnimi vodami,

promocija hidrogeologije,

vzpostavljanje in vzdrževanje dialoga z drugimi društvi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z mednarodnimi aktivnostmi, povezanimi z vodami,

organiziranje in izvajanje strokovnih posvetovanj, konferenc, kongresov, seminarjev predavanj in drugih

izobraževalnih oblik in sre?anj s podro?ja hidrogeologije,

izdajanje strokovnih publikacij,

organiziranje strokovnih ekskurzij

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Mednarodno

Doma?e

Delovne skupine

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Goran Vižintin

doc.dr.Timotej Verbovšek

Telefon:

Faks:

+386 1 470 46 10

+386 1 252 41 05

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.skiah.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si