Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DMFA Slovenije
PDF natisni E-pošta
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je društvo, ki si prizadeva prispevati k napredku in popularizaciji matemati?nih, fizikalnih in astronomskih znanosti.

Ime društva in Logotip:

Društvo matematikov, fizikov

in astronomov Slovenije

http://www.dmfa.si/

dmfas

Sedež društva:  

DMFAS - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Jadranska ulica 19

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je društvo, ki si prizadeva prispevati k napredku in popularizaciji matemati?nih, fizikalnih in astronomskih znanosti

Kratek opis društva:

Namen in cilji Društva so naslednji:
• prispevati k napredku in popularizaciji matemati?nih, fizikalnih in astronomskih znanosti
• sodelovati pri raziskovanju na podro?ju matematike, fizike in astronomije
• vzpodbujati ?lane k strokovnemu delu za dvig kvalitete pouka matematike, fizike in astronomije
• zbirati literaturo s podro?ja matematike, fizike, astronomije in sorodnih znanosti ter sodelovati pri organizaciji strokovnih knjižnic
• skrbeti za razvoj doma?e strokovne terminologije
• skrbno gospodariti z nepremi?ninami v lasti Društva

Klju?ne dejavnosti:

Svoj namen in cilje dosega Društvo z naslednjimi dejavnostmi:

organiziranjem predavanj, seminarjev in posvetov o strokovnih in pedagoških problemih pouka matemati?nih, fizikalnih in astronomskih ved za ?lane Društva

sodelovanjem z znanstvenimi ustanovami za matematiko, fiziko, astronomijo in sorodne znanosti

izdajanjem strokovne literature s podro?ja matemati?nih, fizikalnih in astronomskih ved v skladu z veljavnimi predpisi

sodelovanjem s pristojnimi zavodi in ustanovami pri reševanju strokovnih vprašanj pouka matemati?nih, fizikalnih in astronomskih ved

sodelovanjem s sorodnimi društvi na osnovi pogodb

organiziranjem razprav o predlogih, ki koristijo razvoju matemati?nih, fizikalnih in astronomskih ved, ter uresni?evanjem sklepov teh razprav

prizadevanjem za uporabo izsledkov matemati?nih, fizikalnih in astronomskih znanosti v drugih vedah in v gospodarstvu

organiziranjem predavanj, tekmovanj, poletnih šol in raziskovalnih dni za mladino

naslednjimi dopolnilnimi pridobitnimi dejavnostmi, ki jih Društvo opravlja v skladu z veljavnimi predpisi:

trženjem nepremi?nin v lasti Društva

založniško dejavnostjo

seminarji in predavanji za širšo javnost

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društveni projekti

Prejemniki priznanj

Plemljeva hiša

Predavanja

Tekmovanja

Kontakt:

Predsednik:

prof.dr. Janez Selinger

Telefon:

Faks:

+386 1 4766 559

+386 1 2517 281

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dmfa.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si