ZTK Nova Gorica
PDF natisni E-pošta
Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica je zveza društev in njihovih asociacij s področja tehnične kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 praznovali že 60 let delovanja.

Ime društva in Logotip:

Zveza za tehnično kulturo

Nova Gorica

http://www.zotks.si/

ztk-n-g

Sedež društva:  

ZOTKS - Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica

Sedejeva 6

SI-5000 Nova Gorica

Slogan društva:

ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij  s področja tehnične kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 praznovali že 60 let delovanja.

Kratek opis društva:

Zveza za tehnično kulturo Slovenije / Nova Gorica - ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij s področja tehnične kulture, katere začetki segajo v leto 1946. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Vizija

ZOTKS je ozaveščena družba, ki bo tehniko in njen napredek razumela in uporabljala tako, da ji bo le-ta zagotavljal blagostanje, a tudi trajen obstoj človeštva in njegovega naravnega okolja.

Poslanstvo

ZOTKS je popularizacija znanosti in razvoj ter uveljavljanje tehnične kulture, izobraževanje ter vzpodbujanje - predvsem mladih - k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij  s področja tehnične kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 praznovali že 60 let delovanja. Več o  začetkih si lahko preberete v zgodovini organizacije. 
V tem času  smo mnoge generacije naučili tehničnih veščin in reševanja problemov. Zotks je bila med pionirji računalništva v Sloveniji, tisoči so so šli skozi dodatno učenje veščin raziskovalnega dela, več kot dvajset let prispevamo k uporabi logike v vsakdanjem življenju in mnigim mladim smo omogočili dodatno plemenitenje znanja na številnih raziskovalnih taborih, delavnicah in šolah. Področja našega delovanja so še kemija, biologija, vsa področja tehnike (elektronika, robotika, konstruktorstvo, tehnologije obdelav matrialov,...) in modelarstvo.
Svoje dosežke in aktivnosti radi predstavimo na najrazličnejših domačih sejemskih prireditvah, predvsem pa na  mednarodnem področju, kjer smo člani številnih podobnih asociacij, ki delujejo v svetu. Imamo lepe uspehe na mednarodnih olimpiadah znanja, raziskovalnega dela in predstavitvah tehničnih projektov.

Ključne dejavnosti:

Vzpodbujati in razvijati inovativnost, tehniško ustvarjalnost, konstruktorstvo in raziskovalno dejavnost;

širiti znanje o sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkih ter vzpodbujati njihovo uporabo, ki zagotavlja trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja;

Odkrivati nadarjene mlade ljudi in podpirati ter vzpodbujati razvoj njihovih sposobnosti tako v šoli kakor tudi izven nje;

Prispevati h kvalitetni in učinkoviti tehnični vzgoji mladine v šolah, ki bo temeljila predvsem na pridobivanju uporabnega znanja;

Pospeševati in popularizirati ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih tehnike;

Prispevati k ozaveščanju mladih za zmanjševanje dejavnikov tveganj, katerim so mladi sicer izpostavljeni v družbi;

Prispevati k zagotavljanju ustreznejšega položaja in pogojev delovanja nevladnih organizacij.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Zgodovina:

Začetki ZOTKS in s tem organiziranega delovanja na področju tehnične kulture segajo več kot sto let nazaj, ko je bil v Ljubljani ustanovljen prvi foto klub. Začetek organizacije pa sega v leto 1946, ko je bila v okviru Fizkulturne zveze ustanovljena Komisija za tehniko in šport. Že v letu 1948 je bila ustanovljena samostojna organizacija Ljudska tehnika Slovenije, ki se je v letu 1972 preimenovala v Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije.

V petdesetih letih delovanja je organizacija dala neprecenljiv prispevek h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije, predvsem pri tehnični vzgoji mladih, širjenju in popularizaciji znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvigu tehnične kulture med prebivalstvom nasploh. V tem času je povezovala, usklajevala in vzpodbujala delo društev in organizacij na področjih: radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jamarstva, potapljaštva, jadralstva, društev ljudske tehnike, astronavtike in raketarstva, izumiteljstva, avto - moto in foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehanikov in kmetijsko tehnične dejavnosti.
Ljudska tehnika oz. ZOTKS je vodila vrsto akcij, ki so imele poseben pomen v posameznem obdobju in stopnji tehnološkega razvoja, kot so uvajanje elektrifikacije, računalniško opismenjevanje in drugo.

Z gotovostjo lahko trdimo, da je bil v različne akcije in oblike delovanja ZOTKS in njenih članic v preteklih 50 letih vključen vsaj vsak tretji prebivalec Slovenije.

Posebno pomembno pionirsko vlogo je ZOTKS imela pri uvajanju sodobne računalniške informatike v vse segmente slovenske družbe.

Nagle družbene spremembe v zadnjih nekaj letih so ZOTKS postavile pred nove probleme. Potrebno je bilo urejati vrsto nedorečenih vprašanj delovanja asociacij civilne družbe. Zaradi tega je ZOTKS pričela program svoje organizacijske in vsebinske prenove.

Publikacije

Dokumenti

Delovna skupnost

Regionalni centri

Fotogalerija

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

Gojmir Mozetič

Jakob Čeferin

Telefon:

[/]

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zotks.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si