DKS
PDF natisni E-pošta
Društvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Colorists Association - SCA, ne. Verein der Coloristen Sloweniens - VCS) s kratico DKS, je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno društvo, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s področja bare, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji.

Ime društva in Logotip:

Društvo koloristov

Slovenije

http://www.dks-drustvo.si/

dks

Sedež društva:  

DKS - Društvo koloristov Slovenije

Vetrinjska ulica 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Colorists Association - SCA, ne. Verein der Coloristen Sloweniens - VCS) s kratico DKS, je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno društvo, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s področja bare, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji.

Kratek opis društva:

Društvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Colorists Association - SCA, ne. Verein der Coloristen Sloweniens - VCS) s kratico DKS, je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno društvo, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s področja bare, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji.

Društvo je vključeno tudi v mednarodne asociacije: AIC (Association Internationale de la Couleur, DfwG (Deutsche farbwisenschaftliche Gesellschaft, e.V.), IFATCC (International Federation of Association of Textile Chemists and Colourists) in preko svojih članov aktivno sodeluje z CIE (Commission Internationale de l'Eclairage, DFZ (Deutsches Farbenzentrum) in drugimi inštituti, univerzami in ustanovami, ki se ukvarjajo z barvo.

Društvo povezuje in vključuje strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki se ukvarjajo z znanostjo o barvi (fizika, kemija, fiziologija, psihologija barve) z barvo metriko, oblikovanjem barve, z barvnim upravljanjem, z barvo v različnih področjih: arhitekturi, umetnosti, grafiki, zdravstvu, v tehnologiji, proizvodnji tekstilij, polimerov, premazov.

Zaradi multidisciplinarnosti je društvo razdeljeno v sekcije s področja: · arhitekture, · likovne umetnosti, · oblikovanja, · grafike in papirja, · polimerov, · premazov, · psihologije barve, · tekstilstva, · medicine.

Ključne dejavnosti:

sodelovanje članov pri raziskovanju, razvoju, uporabi in izobraževanju v R Sloveniji in tujini in na področju barve, koloristike in barvne metrike,

včlanitev v mednarodna združenja in zveze društev oz sodelovanje s temi združenji in drugimi tovrstnimi institucijami,

obravnavanje in sprejemanje izsledkov raziskav, razvoja, uporabe in izobraževanja na področju barve, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji in tujini,

obravnavanje izobraževalnih programov s področja barve, koloristike in barvne metrike za srednje in visoke šole, podiplomske stopnje študija in dopolnilne izobraževalne programe,

pospeševanje strokovne publicistične dejavnosti med člani, z namenom in ciljem uveljavitve pomena izsledkov znanosti o barvi, koloristiki in barvni metriki v sferi razvoja uporabe in izobraževanja,

sodelovanje članov pri pripravi in nenehnem posodabljanju predpisov pri Uradu za standardizacijo in meroslovje R Slovenije,

sodelovanje pri izdelavi domače terminologije in strokovne literature,

organiziranje in izvedba strokovnih posvetovanj, seminarjev in simpozijev s področja barve, koloristike in barvne metrike, ekskurzij in drugih oblik strokovnega in izobraževalnega dela za člane,

obveščanje javnosti o dosežkih raziskav, razvoja in uporabe in izobraževanja s področja barve, koloristike in barvne metrike,

izdajanje strokovnih publikacij za člane in širšo javnost,

organiziranje rekreativnih in športnih akcij za članstvo in med članstvom,

izvajanje drugih društvenih nalog, ki zadevajo interese članov

Društvo je doslej organiziralo 5 mednarodnih posvetovanj z naslovom "Barva in barvna metrika", več strokovnih seminarjev, predavanj. Člani DKS so pripravili izdajo Slovarja "Barvna metrika" v 5 jezikih. Svojo aktivnost objavlja DKS v strokovnih časopisih "Grafičar" in "Tekstilec" in v občasnih izdajah svojega "Glasila".

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Ljudje

Program

Povezave

Kontakt:

Predsednik:

Vojko Pogačar

Telefon:

[/]

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.dks-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si