Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DGIT Maribor
PDF natisni E-pošta
Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je združenje gradbenih inženirjev in tehnikov, ki se združujejo zaradi izobraževanja, informiranja ?lanov in izmenjave strokovnih izkušenj in mnenj med gradbenimi strokovnjaki.

Ime društva in Logotip:

Društvo gradbenih inženirjev

in tehnikov Maribor

http://www.drustvo-dgitmb.si/

dgit-maribor

Sedež društva:  

DGIT - Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Sodna ulica 24

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je združenje gradbenih inženirjev in tehnikov, ki se združujejo zaradi izobraževanja, informiranja ?lanov in izmenjave strokovnih izkušenj in mnenj med gradbenimi strokovnjaki.

Kratek opis društva:

DGIT Maribor ima zlasti naslednje namene:

- združuje ?lane - strokovnjake s podro?ja gradbeništva, pomaga s svojim delom pri reševanju strokovnih vprašanj in osvajanju novih pridobitev tehnike. Svojim ?lanom nudi podporo in pomo? pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališ?.
- spodbuja in razvija ustvarjalno iniciativo svojih ?lanov in strokovnih delavcev - slovenskega gradbeništva.

DGIT Maribor ima zlasti naslednje cilje:

- Za dosego ciljev in namena za ?im popolnejšo izpolnitev nalog društva, društvo pripravlja svoje interno strokovno glasilo - Informator od A do Ž , ob?asna obvestila, publikacije društva in skrbi za programsko usmeritev društva v skladu s sprejetim programom na podlagi zakonskih predpisov.

DGIT Maribor ima zlasti naslednje naloge:

- obravnava važnejša strokovna in organizacijska vprašanja, ki so pomembna za skladen razvoj gradbeništva in strokovnih panog. Svoja stališ?a, ugotovitve in pobude posreduje Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in strokovnim zvezam, gospodarskim podjetjem in ostalim državnim organom ter skrbi za njihovo uveljavljanje med ?lanstvom.
- obravnava vsa pomembnejša strokovna in organizacijska vprašanja v organih društva.
- obravnava med ?lani društva vsa važnejša tehni?na, organizacijska in ekonomska vprašanja, ki so pomembna za skladen razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
- društvo razvija stike s podobnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini, z namenom medsebojnega sodelovanja in obveš?anja o spoznanjih in dosežkih na podro?ju gradbene dejavnosti v najširšem pomenu.

Klju?ne dejavnosti:

skrbi za nenehno izobraževanje svojih ?lanov.

sodeluje z drugimi strokami in njihovimi strokovnimi društvenimi organizacijami, predvsem z Zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor.

sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije (v nadaljevanju: IZS ), predvsem s sorodnimi društvi (gradbeniki, arhitekti, elektro, strojniki, tehnologi,…).

Sodeluje z Univerzo v Mariboru, predvsem z Fakulteto za gradbeništvo.

sodeluje na mednarodnem strokovnem podro?ju z mednarodnimi društvi.

prireja strokovna društvena predavanja, okrogle mize, razstave, te?aje, seminarje, posvete in ekskurzije društva za svoje ?lane.

organizira vsakoletno izvedbo plesa gradbenikov in družabne dejavnosti za ?lane društva

organizira društvene delavnice in posvete za svoje ?lane, da posreduje izkušnje med doma?imi in mednarodnimi strokovnjaki.

sodeluje pri pripravi strokovnega glasila, ki ga izdaja ZDGITS ter pri delu ?lanov društva, pripravi gradbene strokovne in poljudno znanstvene prispevke v skladu z veljavnimi predpisi s tega podro?ja.

skrbi za izvedbo zakonov in izvajanje naravno varstvenih ukrepov.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktualne novice

Izobraževanje

Dogodki

Kontakt:

Predsednik:

Stipan Mudražija

Gsm:

+386 31-822-793

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.drustvo-dgitmb.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si