DGIT Maribor
PDF natisni E-pošta
Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je združenje gradbenih inženirjev in tehnikov, ki se združujejo zaradi izobraževanja, informiranja članov in izmenjave strokovnih izkušenj in mnenj med gradbenimi strokovnjaki.

Ime društva in Logotip:

Društvo gradbenih inženirjev

in tehnikov Maribor

http://www.drustvo-dgitmb.si/

dgit-maribor

Sedež društva:  

DGIT - Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Sodna ulica 24

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je združenje gradbenih inženirjev in tehnikov, ki se združujejo zaradi izobraževanja, informiranja članov in izmenjave strokovnih izkušenj in mnenj med gradbenimi strokovnjaki.

Kratek opis društva:

DGIT Maribor ima zlasti naslednje namene:

- združuje člane - strokovnjake s področja gradbeništva, pomaga s svojim delom pri reševanju strokovnih vprašanj in osvajanju novih pridobitev tehnike. Svojim članom nudi podporo in pomoč pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališč.
- spodbuja in razvija ustvarjalno iniciativo svojih članov in strokovnih delavcev - slovenskega gradbeništva.

DGIT Maribor ima zlasti naslednje cilje:

- Za dosego ciljev in namena za čim popolnejšo izpolnitev nalog društva, društvo pripravlja svoje interno strokovno glasilo - Informator od A do Ž , občasna obvestila, publikacije društva in skrbi za programsko usmeritev društva v skladu s sprejetim programom na podlagi zakonskih predpisov.

DGIT Maribor ima zlasti naslednje naloge:

- obravnava važnejša strokovna in organizacijska vprašanja, ki so pomembna za skladen razvoj gradbeništva in strokovnih panog. Svoja stališča, ugotovitve in pobude posreduje Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in strokovnim zvezam, gospodarskim podjetjem in ostalim državnim organom ter skrbi za njihovo uveljavljanje med članstvom.
- obravnava vsa pomembnejša strokovna in organizacijska vprašanja v organih društva.
- obravnava med člani društva vsa važnejša tehnična, organizacijska in ekonomska vprašanja, ki so pomembna za skladen razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
- društvo razvija stike s podobnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini, z namenom medsebojnega sodelovanja in obveščanja o spoznanjih in dosežkih na področju gradbene dejavnosti v najširšem pomenu.

Ključne dejavnosti:

skrbi za nenehno izobraževanje svojih članov.

sodeluje z drugimi strokami in njihovimi strokovnimi društvenimi organizacijami, predvsem z Zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor.

sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije (v nadaljevanju: IZS ), predvsem s sorodnimi društvi (gradbeniki, arhitekti, elektro, strojniki, tehnologi,…).

Sodeluje z Univerzo v Mariboru, predvsem z Fakulteto za gradbeništvo.

sodeluje na mednarodnem strokovnem področju z mednarodnimi društvi.

prireja strokovna društvena predavanja, okrogle mize, razstave, tečaje, seminarje, posvete in ekskurzije društva za svoje člane.

organizira vsakoletno izvedbo plesa gradbenikov in družabne dejavnosti za člane društva

organizira društvene delavnice in posvete za svoje člane, da posreduje izkušnje med domačimi in mednarodnimi strokovnjaki.

sodeluje pri pripravi strokovnega glasila, ki ga izdaja ZDGITS ter pri delu članov društva, pripravi gradbene strokovne in poljudno znanstvene prispevke v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

skrbi za izvedbo zakonov in izvajanje naravno varstvenih ukrepov.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktualne novice

Izobraževanje

Dogodki

Kontakt:

Predsednik:

Stipan Mudražija

Gsm:

+386 31-822-793

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.drustvo-dgitmb.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si