DSSK
PDF natisni E-pošta
Svetovni slovenski kongres (SSK) je organizacija, ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije. Je odsev zgodovinskega trenutka, ki je povezal Slovence doma in po svetu.

Ime društva in Logotip:

Društvo Svetovni

Slovenski Kongres

http://www.slokongres.com/

dssk

Sedež društva:  

SSK - Društvo Svetovni Slovenski Kongres

Cankarjeva 1/IV

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Svetovni slovenski kongres (SSK) je organizacija, ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije. Je odsev zgodovinskega trenutka, ki je povezal Slovence doma in po svetu.

Kratek opis društva:

Svetovni slovenski kongres (SSK) je organizacija, ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije. Je odsev zgodovinskega trenutka, ki je povezal Slovence doma in po svetu.

Svetovni slovenski kongres je vseslovenska organizacijska skupnost, ki povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu, ne glede na nazorske, strankarske in druge razlike. Osnovni namen Svetovnega slovenskega kongresa je doseci, da se ljudje slovenskega rodu in porekla po vsem svetu cutimo kot posebna, svojska skupnost. Njegovo delovanje naj slehernemu Slovencu, naj prebiva kjerkoli že, prebudi obcutje za slovenstvo v njegovem okolju. SSK s tem, da povezuje maticne, zamejske, zdomske in izseljenske Slovence, izpolnjuje zgodovinsko izrocilo naših dedov iz leta 1848, to je program o Zedinjeni Sloveniji. Tako si Kongres prizadeva povezovati slovenstvo z namenom, da ohranimo in obranimo cut za slovenski jezik in kulturno izrocilo, slovenski duh in narodno samozavest, ter da okrepimo in utrdimo cut za slovensko državnost.

Kongres je tako vseslovensko civilno gibanje, ki obravnava probleme slovenstva in Slovencev ter ima o njih svoja stališca, ki jih predstavlja domaci in mednarodni javnosti ter državnim organom v Sloveniji. Je mednarodna, politicna in nestrankarska organizacija. Politicna zato, ker daje pobude in predloge Državnemu zboru, vladi in drugim državnim ustanovam za cim hitrejše reševanje posameznih politicnih in nepoliticnih vprašanj, kot so: pridobitve državljanstva, sprejem zakona o posebnem statusu za Slovence brez državljanstva, sodelovanje Slovencev na kulturnem, gospodarskem in znanstvenem podrocju. In nestrankarska zato, ker v njenih vodstvenih organih ne morejo biti ljudje, ki so na vodilnih mestih katerekoli politicne stranke, Do politike vseh strank je Kongres demokraticno kriticen. Slovence in našo državo, stranke, razvoj in potrebe uvidi dolgorocno, odmaknjeno od trenutnih politicnih silnic in nagibov.
Naloga Kongresa je vzpostavitev pravilnega odnosa med Slovenci v svetu in maticno domovino, navezovanje stikov, novih vezi vzajemnosti in sodelovanja, iskanja in vrednotenja skupnih interesov ter premošcanje razdalj, tako krajevnih kot vsebinskih. Nadalje je naloga Kongresa premagati delitve,ki jih zadalo desetletja trajajoce obdobje komunizma, ki ni vzgajalo nacionalne zavesti in njenih vrednot. S svojim delovanjem vpliva na oblikovanje take državne politike, ki bo zagotovilo za demokraticno, pluralisticno, gospodarsko in socialno urejeno Slovenijo in kot tako sprejemljivo za vse Slovence. Svetovni slovenski kongres in naši ljudje po svetu, ki zasedajo ponekod tudi visoka mesta v državnih aparatih, povsod pa uživajo velik ugled v družbi, so pripravljeni izpolniti svojo narodno dolžnost ter zavest mednarodnopoliticnega in gospodarskega uveljavljanja Slovenije.

Svetovni slovenski kongres se kot organizacija civilne družbe zavzema:

•za demokraticno, pravno, socialno, odprto in pregledno državno ureditev
•za ugled slovenstva in slovenske države v svetu na osnovi njenega vsestranskega in demokraticnega delovanja
•za državljansko oz. domovinsko vzgojo mladih v duhu slovenske narodne zavesti
•za spoštovanje narodove kulture in zgodovinskih dejstev
•za poprave krivic iz preteklosti
•za zašcito pravic državljanov Slovenije in Slovencev v zamejstvu in po svetu

Kongres želi in hoce postati živi del slovenskega naroda pri njegovem vkljucevanju v proces vedno vecje svetovne soodvisnosti narodov in tudi njegovega prizadevanja za uveljavljanje mednarodnopravnih jamstev za lasten obstoj in razvoj

Ključne dejavnosti:

Natančno opisane v obširnejšem opisu o predstavitvi društva

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Strokovne konference

Za mlade

Ko ni več meja

Večeri izza Kongresa

Galerijska dejavnost

Galerija

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Boris Pleskovič

Sonja Auguštin

Telefon:

Telefon:

+386 1 242 85 60

+386 1 242 8556

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.slokongres.com/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si