Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
SDOO
PDF natisni E-pošta
Strokovno društvo za operativno odli?nost je združenje v katero se prostovoljno združujejo uporabniki metodologij 6-Sigma, vitkosti itd. in ostali, ki jih to podro?je zanima.

Ime društva in Logotip:

Strokovno društvo za

operativno odli?nost

http://www.operativna-odlicnost.si/

sdoo

Sedež društva:  

SDOO - Strokovno društvo za operativno odli?nost

Cesta na Rožnik 32

SI-3330 Mozirje

Slogan društva:

Strokovno društvo za operativno odli?nost je združenje v katero se prostovoljno združujejo uporabniki metodologij 6-Sigma, vitkosti itd. in ostali, ki jih to podro?je zanima.

Kratek opis društva:

Strokovno društvo za operativno odli?nost je združenje v katero se prostovoljno združujejo uporabniki metodologij 6-Sigma, vitkosti itd. in ostali, ki jih to podro?je zanima. Dejavnost društva sloni na na?elih izpopolnjevanja znanja in izmenjavi izkušenj uporabnikov metodologij pristopov za sistemati?ne izboljšave procesov, produktov in sistemati?nega inoviranja.

Organizacije bodo morale v prihodnosti slediti sodobnim na?elom delovanja, ki so skrita v kratici HIFI:

H...hitrost
I...integracija nalog
F...fleksibilnost
I...inovativnost.

Le organizacije, ki bodo sledila tem na?elom in jih znala vklju?iti v vsakdanje delo bodo uspešna. Organizacije poskušajo z razli?nim metodami in orodji izboljšati svoje procese. V svetu sta najbolj priznani metodologijii za izboljševanje procesov, produktov 6-Sigma in vitkost. V zadnjem ?asu je zelo razširjena uporaba kombinacija teh dveh metodologij, t.i. Lean Six Sigma. Na podro?ju sistemati?nega inoviranja je najbolj razširjena metodologija TRIZ. V slovenskem prostoru so to (pre)malo znane metodologije in namen tega društva je izmenjava pridobljenih izkušenj med uporabniki. Uporabniki se zavedamo mo?i metodologij in bi jo radi približali tistim organizacijam, ki še vedno oklevajo.

Vse informacije o statutu društva dobite na podstrani statut in informacije o tem kako postati ?lan društva dobite na podstrani ?lanstvo.

Klju?ne dejavnosti:

Organizira strokovna sre?anja in posvetovanja s podro?ja Six Sigme in podobnih orodij.

Predavanja za ?lane in javnst s podro?ja Six Sigme

Sodeluje s podobnimi društvenimi in strokovnimi organizacijami doma in v svetu

Izdelava društvenih spletnih strani

Založniška dejavnost na podro?ju Six Sigme in podobnih pristopov

Raziskovalna dejavnost na podro?ju Six Sigme

Usposabljanje in izobraževanje na podro?ju Six Sigme

Organiziranje konferenc in seminarjev na podro?ju Six Sigme

Kulturne, športne in rekreativne prireditve

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Forum

Obvestila

?lani

Kontakt:

Predsednik:

mag. Matej Hohnjec

Telefon:

Gsm:

+386 3 583 31 91

+386 31 663 110

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.operativna-odlicnost.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si