DITLES
PDF natisni E-pošta
Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je strokovna stanovska organizacija, ki združuje strokovnjake vseh profilov, zaposlene in povezane v lesnem gospodarstvu kot tehnologe, inženirje, komercialiste, managerje, direktorje, raziskovalce, profesorje idr.

Ime društva in Logotip:

Društvo inženirjev in

tehnikov lesarstva Ljubljana

http://www.ditles.si/

ditles

Sedež društva:  

DITLES - Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je strokovna stanovska organizacija, ki združuje strokovnjake vseh profilov, zaposlene in povezane v lesnem gospodarstvu kot tehnologe, inženirje, komercialiste, managerje, direktorje, raziskovalce, profesorje idr.

Kratek opis društva:

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA (DIT LESARSTVA LJUBLJANA), je bilo ustanovljeno pred dobrega pol stoletja. V tem obdobju je kljub vzponom in padcem v svoji uspešnosti odigralo pomembno vlogo na področju strokovnega usposabljanja in združevanja svojih članov, nečlanov in strokovnjakov iz drugih strokovnih področij; je strokovna stanovska organizacija, ki združuje strokovnjake vseh profilov, zaposlene in povezane v lesnem gospodarstvu kot tehnologe, inženirje, komercialiste, managerje, direktorje, raziskovalce, profesorje idr.

DIT lesarstva Ljubljana je samostojno stanovsko društvo, ki se organizacijsko prostovoljno vključuje v Zvezo lesarjev Slovenije, ustanovljeno maja 1993, po razdelitvi dotedanje Zveze društev inženirjev gozdarstva in lesarstva Slovenije.

DIT lesarstva Ljubljana predstavlja v Zvezi lesarjev Slovenije po številu članov najmočnejše društvo, zato ima zelo pomembno vlogo povezovalca panog obdelave in predelave lesa, strojništva, kemije, okoljevarstva in ostalih, ki delujejo v lesnem gospodarstvu Slovenije.

Glavna dejavnost DIT lesarstva Ljubljana, ki trenutno združuje že blizu 400 članov (123 v letu 2003), je vzpodbujanje in ohranjanje ustvarjalnega in strokovnega razmišljanja ter skrb za popularizacijo lesarstva in izobraževanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj lesarske stroke v Sloveniji.

Ključne dejavnosti:

Vzpodbujanje in ohranjanje ustvarjalnega in strokovnega razmišljanja ter skrb za popularizacijo lesarstva in izobraževanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj lesarske stroke v Sloveniji.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

PROGRAM AKTIVNOSTI

Zastavljeni cilji, ki nam jih narekujejo naša društvena določila in na Občnem zboru sprejete smernice, temeljijo na dvigu strokovne ravni članov društva, kot tudi vseh strokovnih delavcev, ki delujejo na področju lesne dejavnosti. Za dvig strokovne ravni bomo skušali poskrbeti z različnimi oblikami izobraževanja, kot so seminarji, posvetovanja, delavnice, organizacija strokovnih izpitov, ogledi sejmov in podjetij lesne dejavnosti. Za dosego teh ciljev bomo delovali znotraj društva, hkrati pa se bomo povezovali z Zvezo lesarjev Slovenije, Slovensko inženirsko zvezo, Inženirsko zbornico, Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete, Slovenskim inštitutom za standardizacijo in z drugimi organizacijami, ki so nam potrebne za dosego zastavljenih ciljev.

V okviru društva sta v letošnjem letu pričeli delovati dve sekciji. Prva »Sekcija za sejme«, ki jo vodi ga. Urška Kovačič in g. Leopold Pristavec se bo ukvarjala z organizacijo ogledov, obsejemskih aktivnosti in z obveščanjem o domačih in tujih sejemskih prireditvah s področja lesarstva. Sekcija vas že sedaj opozarja na naslednje mednarodne sejemske dogodke iz panog predelave lesa ter opreme za predelavo lesa na sejmiščih v naši okoliščini.

Druga pa je »Sekcija za poslovno informatiko – SPI«, katero vodi dr. Jože Kropivšek, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , njeno poslanstvo pa je spremljanje stanja na področju razvoja IkT, obravnavanje aktualnih strokovnih vprašanj s področja poslovne informatike, iskanje povezav med organizacijo poslovnih procesov in poslovno informatiko, reševanje konkretnih problemov pri informatizaciji poslovnih procesov, ukvarjanje s proizvodno informatiko, ki je za nas lesarje specifična, oblikovanje ad hoc ekipe (team-a) za reševanje konkretnih problemov, dopolnilno izobraževanje in usposabljanje članov o novostih na področju poslovne informatike ter omogočanje izmenjave mnenj in izkušenj članov. Za dosego naštetega pa bi bila primerna naslednja vsebina SPI: organiziranje posvetovanj (izmenjava mnenj in izkušenj), izobraževanj in delavnic; skupinska prijava projektov (npr. pri MG, MID ipd.) in sodelovanje pri njihovem izvajanju; priprava formalnih in neformalnih srečanj nekajkrat na leto. V sekcijo ste vabljeni informatiki, informatiki v lesnoindustrijskih podjetjih, tehnologi, planerji, skratka vsi, ki vas problematika informatizacije poslovanja zanima.

Društvo bo poleg delovanja sekcij organiziralo še tradicionalna posvetovanja ob Ljubljanskem pohištvenem sejmu in sejmu LESMA, seminarje in predavanja iz posameznih področij lesarstva, seminarje za opravljanje strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi objektov ter druge aktivnosti s področja izobraževanja ter strokovne ekskurzije v zanimiva lesnoindustrijska podjetja.

Na spletni strani boste lahko spremljali tekoče informacije o društvu in o dogodkih s področja lesarstva doma in v tujini. S svojimi vprašanji, predlogi in pripombami nas lahko kontaktirate tudi na e-poštnem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prizadevali si bomo za ponovno organizacijo družabnih srečanj in piknikov, ki so na žalost zadnji dve leti izostali. Zavedamo se, da so taka srečanja priložnost za navezavo stikov in okrepitev sodelovanj, zato bomo ta srečanja vsekakor izvedli. Načrtujemo piknik ob Cerkniškem jezeru, polharijo in morebitne druge družabne prireditve.

Za izvedbo zgoraj omenjenega programa pa je temeljnega pomena v letu 2004 načrtovana posodobitev delovanja Društva, povečanje števila aktivnosti in njihove kakovosti, povečanje aktivnosti sedanjih članov in občutno povečanje števila članov.

Kontakt:

Predsednik:

Borut Kričelj

Telefon:

+386 41 862 812

+386 1 257 22 97

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ditles.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si