Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
CGD
PDF natisni E-pošta
Celjsko geodetsko društvo je prostovoljno, nepridobitno, strokovno združenje geodetskih in drugih strokovnjakov, ki delujejo na podro?ju geodezije zaradi uresni?evanja svojih posebnih interesov v geodetski stroki.

Ime društva in Logotip:

Celjsko geodetsko društvo

http://www.cgd.si/

cgd

Sedež društva:  

CGD - Celjsko geodetsko društvo

Ulica XIV. divizije 10

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Celjsko geodetsko društvo je prostovoljno, nepridobitno, strokovno združenje geodetskih in drugih strokovnjakov, ki delujejo na podro?ju geodezije zaradi uresni?evanja svojih posebnih interesov v geodetski stroki.

Kratek opis društva:

Osnovni namen društva je dvig strokovne ravni svojih ?lanov, uresni?evanje skupnih ciljev društva zlasti na podro?ju izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ?lanov, medsebojna izmenjava izkušenj glede izvajanja, organiziranja in moderniziranja geodetske dejavnosti, spremljanje predpisov, ki dolo?ajo delovanje geodetske službe, dajanje pobud in predlogov za delovanje geodetske službe ter informiranje ?lanov o pomembnih dosežkih v geodeziji.

Klju?ne dejavnosti:

Svoj namen uresni?uje društvo z izvajanjem zlasti naslednjih nalog :

organizira strokovna predavanja, posvete, ekskurzije,

sodeluje pri oblikovanju izobraževalnega sistema,

sodeluje pri pripravi predlogov za zakone, izvršilne predpise in druge normativne akte, s katerimi se ureja delovanje stroke, organizacija geodetske službe, na?ini in pogoji dela, sistemi nagrajevanja, šolanje kadrov ipd.,

pri reševanju važnejših vprašanj, predvsem tistih, ki zadevajo geodetsko službo in stroko, posreduje svoja mnenja, stališ?a in dognanja pristojnim organom,

skrbi za sodelovanje med geodetskimi strokovnjaki in strokovnjaki drugih strok

skrbi za popularizacijo geodetske stroke.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Pravila

Program

Vpis

Kontakt:

Predsednik:

Majda Lon?ar

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 3 57 30 527

+386 3 425 67 17

+386 3 425 67 27

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.cgd.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si