Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ADO
PDF natisni E-pošta
Astronomsko društvo orion: Z ve? kot petnajstletno tradicijo je Astronomsko društvo Orion eno izmed najstarejših astronomskih društev v Sloveniji. Skozi leta nabrane izkušnje in mnoge prebite no?i so prinesle rezultate na svetovnem nivoju, kot je odkritje novega meteorskega roja.

Ime društva in Logotip:

Astronomsko društvo Orion

http://www.orion-drustvo.si/

ado

Sedež društva:  

DTAVO - Društvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave

Makedonska 12

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Z ve? kot petnajstletno tradicijo je Astronomsko društvo Orion eno izmed najstarejših astronomskih društev v Sloveniji. Združuje okrog 50 ljubiteljev no?nega neba in organizira javna opazovanja, dneve astronomije, astronomske raziskovalne tabore, astronomske no?i ter mese?na sre?anja ?lanov.

Kratek opis društva:

Z ve? kot petnajstletno tradicijo je Astronomsko društvo Orion eno izmed najstarejših astronomskih društev v Sloveniji. Skozi leta nabrane izkušnje in mnoge prebite no?i so prinesle rezultate na svetovnem nivoju, kot je odkritje novega meteorskega roja. Mnogi ?lani našega društva so redni opazovalci, skozi leta dela, pa smo uspeli nabaviti nekaj astronomske opreme, trenutno pa se lotevamo projekta, kjer bomo poskušali izdelati nove, še mo?nejše teleskope.

Svoje znanje pa uspešno predajamo že ve? let na mlajše generacije, kjer vodimo za osnovne šole astronomske no?i, za srednje šole pa izbirne astronomske vsebine.

V prihodnosti smo si zadali izgradnjo novega observatorija in omogo?iti opazovanja še ve? ljudem.

Klju?ne dejavnosti:

Astronomija

Astronomska opazovanja

Astronomski tabor

Astronomski observatorij

Opazovalna skupina MBK Team

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Son?ni sistem

Svetlobno onesnaženje

Opazovanja

Kontakt:

Predsednik:

dr. Igor Žiberna

Telefon:

+386 40 811 055

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.orion-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si