Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DTAVO
PDF natisni E-pošta
Društvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave: Namen društva je informiranje javnosti v Sloveniji o dokaj novi tehnologiji obdelave materialov. To sta obdelava z vodnim curkom (water jet) in abrazivnim vodnim curkom ali AVC (abrasive water jet).

Ime društva in Logotip:

Društvo za tehnologije

abrazivne in vodne obdelave

http://www.drustvo-tavo.si/

dtavo

Sedež društva:  

DTAVO - Društvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave

Ašker?eva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Namen društva je informiranje javnosti v Sloveniji o dokaj novi tehnologiji obdelave materialov. To sta obdelava z vodnim curkom (water jet) in abrazivnim vodnim curkom ali AVC (abrasive water jet).

Kratek opis društva:

Dobrodošli na spletni strani Društva za tehnologije abrazivne in vodne obdelave. Namen društva je informiranje javnosti v Sloveniji o dokaj novi tehnologiji obdelave materialov. To sta obdelava z vodnim curkom (water jet) in abrazivnim vodnim curkom ali AVC (abrasive water jet). Oba na?ina delujeta na principu potiskanja vode pod visokim tlakom skozi šobo majhnega premera. Tako dosežemo, da ima curek zelo veliko hitrost ter s tem tudi visoko koncentracijo energije na majhni površini. Podrobnejšo razlago principa obdelave si lahko ogledate na strani Tehnologija.
Medtem ko ima vodni curek dokaj omejeno podro?je uporabe (?iš?enje, odstranjevanje barv in rje, rezanje mehkejših materialov ipd.), pa lahko z abrazivnim vodnim curkom režemo skoraj vsak material, neglede na njegove mehanske lastnosti in debelino. Postopek se danes ve?inoma za rezanje 2D oblik, vendar so na trgu že ve?osni stroji, ki omoga?ajo izdelavo kompleksnih oblik. Postopek je zelo fleksibilen, hiter, dokaj natan?en in tudi uporabniku prijazen.Tako postaja resna konkurenca ostalim postopkom odrezovanja kot so laser, ži?na erozija ipd.
V današnjem ?asu, ko je ekologija zelo pomembna tema, se AVC izkaže izredno prijazen do okolja, saj potrebuje le materiale naravnega izvora kot sta voda in abrazivni pesek.

Klju?ne dejavnosti:

Društvo se zavzema za spoznavanje slovenskih in tujih podjetij s tehnologijo obdelave z abrazivnim vodnim curkom.

Društvo se zavzema za uveljavitev tehnologije obdelave z vodnim curkom v Sloveniji in sosednjih regijah.

Poudarek je na nudenju informacij o nabavi te tehnologije, informacij o sami obdelavi in izboljšavi le te.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Stroj za obdelavo z vodnim in abrazivnim vodnim curkom

Najpomembnejši del stroja (in tudi najdražji) je visokotla?na ?rpalka. Ta je lahko batna (proizvaja OMAX - direct drive pump), kjer elektri?ni motor neposredno poganja bate ali pa kot oja?evalec, kjer posredno prek hidravli?ne ?rpalke poganjamo vodno ?rpalko (proizvaja FLOW, JetEdge, Ingersoll-Rand itn. - intensifier). Ostali pomembnejši deli so še rezalna glava s šobami, ki jo bomo pšisali v nadaljevanju, ogrodje stroja s prestreznim bazenom, krmilni elemanti stroja in zaloga z abrazivom.

Obdelava z vodni curkom - VC
Visoko hitrostni vodni curek se je pojavil kot novo industrijsko rezalno orodje v za?etku sedemdesetih let in je bil hitro sprejet kot standardno rezalno orodje na razli?nih podro?jih industrije. Curek nastane tako, da vodo pod visokim tlakom (500 - 7000 bar) potisnemo skozi šobo majhnega premera (0.1 - 0.3 mm), kar je prikazano na spodnji sliki. Tam se tla?na energija pretvori v kineti?no. Curek tako dobi visoko hitrost med 500 in 900 m/s (do 3200 km/h). Kljub tako visoki koncentraciji energije pa na takšen na?in lahko režemo le mehkejše materiale (organska tkiva, tkanine, umetne mase ipd.) ali pa odstranjujemo barve, rjo, beton ipd.

Obdelava z abrazivnim vodnim curkom - AVC
Abrazivni vodni curek (AVC) je bil vpeljan kot industrijska aplikacija v za?etku osemdesetih let. Zaradi dodatka abrazivnih zrn visoke trdote, je možno z njim rezati skoraj vse vrste materialov ne glede na njihove lastnosti. Na spodnji sliki je prikazano delovanje AVC-ja. Ta nastane tako, da visokohitrostnemu vodnemu curku v mešalni komori dodamo abraziv. Curek tega pospeši na približno 30% hitrosti vode. Pospeševalna šoba premera med 0.5 in 0.8 mm potem to mešanico še usmeri. Takšna šoba je izdelana iz izjemno trdega materiala (10 krat trši od jekla), ker bi jo druga?e abraziv zelo hitro uni?il. S tem na?inom lahko obdelujemo od kamna, keramike prek vseh vrst jekel in barvnih kovin do najtrših zlitin in kompozitov. Natan?nost obdelave je do 0.1 mm pri hrapavosti površine med 3 in 15 mm.

Tehnologija

AVC

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Mihael Junkar

Henri Orbani?

Telefon:

+386 1 4771 724

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.drustvo-tavo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si