VZROKI in rešitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inženirstva v SLO
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 06 September 2010 08:36    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 48
SkromnoOdlično 

VZROKI in rešitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inženirstva v SLO

                Dr. mag. Drago Karol Golli, univ. dipl. inž. (Drago Karel Goli, Drago Goli)

Posodobljen članek z dopolnjenimi pogledi na reševanje...

Filozofija 20. stol., čeprav je Teorija Poenotenja cilj že od biotehnologije inimage_11 nevrokibernetike naprej, je sovražila tehniko. Propad Zahoda (II. svetovna vojna) je začetek tehnike in kibernetike, in ker nista škodljivi in ker so filozofi izločali religije, danes ti celo mite analizirajo s fiziko in v Center z algebro umeščajo celo Kitajsko, ko eni z analizo le pomagajo ljudem pri orientiranju, neki vstopajo še v Vrednote, redki spreminjajo svet, sedanji krizi pa niso kos, saj so eliminirali kibernetiko, te ne dosežejo. Osamosvojitev tehnike ven od kulture je razkroj prej povezanega v antični besedi tehne. Kadar intelekt ni orientiran v Vrednote, vodi v fragmentacijo, samozadostnost, boj in zlo. Znanost je naletela na »lestev«, ki vodi od molekule do planetov, in za največje je znanost zato spiritualna pot, ko ta ne zbira le faktov, ampak jih integrira v univerzalni »Logos«. Tu je nujna Ponižnost.

Zato VDI, slična ZSIS, strateško poudarja, da so Nemci za blagostanje, prosperiteto, hvaležni tehnični inteligenci, in ta sindikatov nima, saj je na vodilnih mestih in je kultura, ker jo vodi Etika, torej Prihodnost potrebuje Preteklost, zato odpira Katedre za futurologijo in raziskave varnosti glede nesreč. Noče, da je še Nemčija žrtev »storitvene družbe«, saj se z inženerji, lastno proizvodnjo in ustvarjanjem vrednosti obide krize. Se distancira od »civilne družbe«, saj hoče triadi inženirji-politika-javnost doseči EN sam Skupni jezik. Vidi konkurente v Aziji, Ameriki, Rusiji, ne v EU, kar kaže za SLO njen NERED. Red pa se ne pojavi, razen če ga omogoča Višji Red. Sončni žarki sami ne morejo spremeniti vode in CO2 v celulozo, mora obstajati Visoko Urejena struktura klorofila, ki je orožje, da se življenje na Zemlji razvija in vodi vojno z NEREDOM. Če bi to orožje izginilo ali ne bi bilo nadomeščeno, bi kmalu izginilo vse življenje Zemlje in nivo Urejenosti bi se katastrofalno zrušil v tistega Mineralov.

Sta 2 reda, Vertikalni Red, Substancialni Red pa je sekundaren. Red je manj kot organizacija, kot je Vzorec več kot Forma. Urejenost, ki ni enaka Nič, še ne uvršča sistema v klaso organiziranih sistemov. Sta 2 aspekta, Identitetno Vzdrževalni aspekt, Razvojni aspekt pa je sekundaren. Napredek je več kot razvoj, rast manj. Noben sistem ne more v nedogled rasti. Ni napredka, ker ignoriramo Najvišji Red, abstrakcijo, Resnico, ta pa je formula in je vertikalna. Najboljša obramba ni napad druge pozicije, temveč zaščita Resnice. Sta 2 Namena, Namen za Celoto, Namen za Del pa je sekundaren. Kadar se pri odnosih formira notranja osnova, Vrednote, tedaj Namen za del individuumu omogoča razvoj in eksistenco. Bistvo Univerzuma ni Boj nasprotij, kar je trdil komunizem, ampak Harmonična akcija dajanja in sprejemanja med (!) korelativi. Zgodovino vodi aksiom, da je volja voditeljev pomembnejša od sledilcev. Geneza vojn gre od fizične do hladne, sedaj pa bo zmagal, kdor je bolj etičen in moralen. Sta 2 Poziciji, Pozicija Objekta, Pozicija Subjekta pa je sekundarna. Kot mentalna drža je Zavest objekta navzgor lojalnost državljana do vlade, filialna pieteta otrok do staršev, spoštovanje študenta do učitelja, Zavest subjekta pa navzdol skrbeti, ljubiti prvi in imeti avtoriteto in ne biti avtoritaren. Oboje je zlomljeno. Ves Univerzum deluje pod ENIM samim sistemom, zato ne pozna individualizma. Center ni sredinska lega, je Subjekt oz. dinamično-statično, Objekt pa je statično-dinamično. Sistem brez Centra razpade. Ne pozabi Centra, sicer boš umrl, in če nimaš rezultatov, so motivacija, Namen in Smer več od akcije. Če želiš biti Center, brez da to plačaš, povrneš, imaš um tatú.

Rabimo ljudi, ki so obnovo sinteze volja-intelekt-čustva zgradili za velike skale časa na Srcu. Kreatorji novega humanizma znanje merijo teocentrično prek Vrednot in Namena za Celoto, a prevladuje antropocentrični kratkovidni in zatiralni ANTI-razvoj, usmerjen v Namen za Del, ki lahko postane celo destruktivni konec civilizacije. Marketing je zastarel poglobil kolaps Vrednot, zanima se za materialno in banalno in manipulira z družbeno odgovornostjo, in čeprav danes poudarja pristop ‘zmagovalnosti za vse’ (win-win), se je degeneriral v idejo »civilne družbe«, interese, Namen za del (tudi zdravniki) in neupravičene želje, zato je trajnostni razvoj postal farsa. Je zveza med zemljo in zdravjem ljudi. Družboslovje (FDV), tudi humanistika, se zadovoljuje s preveč enostavnimi znanji in manj kakovostnimi postavkami kot mu ta disciplina dovoljuje, zato ju Aksiologija svari, da sta zaradi teorij Popperja razdrla Vrednote najbolj. Če se topijo ledeniki, so normativne (pravo, etika) in empirijske (ekonomija, marketing, družboslovje) teorije vse narobe, brez da se to dokazuje. Povzročile so uničujočo CIRKULARNOST, začaran KROG, ki se da prekiniti le z Ideologijo, z vsebino od »od zunaj«. Moralna nepismenost ZDA, njena »tržna ekonomija«, ko je veliko denarja, storitev, trgovcev, in ko ni Ideje, Ideologije, je sprožila probleme. Ekonomija nima temeljev, profesorji ekonomije ustvarjajo zle materialne Vrednote, saj nikoli niso resno sodelovali pri kaki korektni analizi človekovih željá. Na nivoju ekonomske zgodovine je videti, da se denar lahko uporabi za regulacijo razvoja, ekonomske sile pa vse manj dajejo stabilnost. Pri njih gre za egoizem in benignost. Naravoslovje je napredovalo, a le iz čisto objektivnega gledišča. Znanost je velika, a človeka ne bo nikoli zadovoljila. Finančne revije pišejo, da je tretiranje finančnih kazalcev esenca živosti, kar pa je napaka. Niso nerealnosti, ampak so še drugi seti abstrakcij. Likvidnost, solventnost in dobičkonostnost so res prvi pogoj poslovne aktivnosti, a Finance nimajo status živega sistema, niso cilji, so OMEJITVE, niso vstavljena rekurzija, so podpiralni podsistem oz. navaden homeostat. Živa je le proizvodnja, inženirstvo, ker ustvarja novo vrednost. Pravo ni živo, in ker je zaprto v KROG, je najbolj rušilno. Umetnost ni igračka ampak razvoj Resnice, danes pa se vulgarizira, kar povzroča dekadentno kulturo. Vzgajajo nas v moč, denar in relativizem Vrednot, ko je presoja Lepote subjektivna, ko Vrednote nimajo mesta v znanosti niti politiki, ko naj bi Etika bila domena le religij in filozofij, ne velja pa za nas.

Za obravnavo teh sistemov je več pristopov. Organizacijski poudarja velikost sistema ali tehnologije, podjetništvo ali personalizem. Glede na improvizacijo in dispozicijo je Organizacija najbolj stabilna in trajna. Za organiziranost sistema je Urejenost elementov nujni pogoj. NERED ni sistem. Sistemski pristop pri holističnem principu poudarja funkcioniranje Celote, pri teleološkem pa smiselnost dosega ciljev in jasnost ciljev. Sinergetski pristop poudarja kakovostne transformacije in čas, kontingenčni pa stopnjo diferenciranosti in integriranosti sistema z okoljem. Kibernetski pristop je nujen, če postane organizacija velika, saj mora tedaj biti upravljana s kibernetskim sistemom. Če so strukture (!) tega prilagojene na Objekt, je to Pontrjagin. Potrebni pogoj upravljanja sistema je njegova organiziranost. Kjer ni izbora gibanja zaradi upravljanja, tam je organizirana upravljalna aktivnost trivialna.

Sta 2 upravljanja, Aktivno upravljanje, organizirana dejstva v samem sistemu (ladjo vodimo v viharju), Pasivno upravljanje pa je sekundarno (umik ladje v zaliv). Optimizacija zahteva v naprej postavljen KRITERIJ, in če je ta primitiven, je primitivna tudi optimizacija. Tudi Epistemologija zahteva v naprej fiksiran kriterij Resnice, Teologija glavno premiso religije in Filozofija MetodologijoCelota upravljanja sta regulator in regulirani Objekt, celota regulatorja pa Direktna zveza: KAVZALNI princip, in Povratna zveza: KROŽNI tok informacije. Negativna povratna zveza v splošnem pomaga v sistemu, na katerega delujejo zunanje motnje, vzpostavljati ravnotežje, in ker je stabilna le omejeno in  dela post-facto in je funkcija le tekočega stanja oz. metode poizkusa in napake, lahko povzroči nestabilnosti. Ni vsako ravnotežje optimalno! Pozitivna povratna zveza povzroča še večje odstopanje od tistega, če Povratne zveze sploh ne bi bilo, zakar je lahko le začasna, saj dolgoročno prikrito vodi sistem v eksponencialno rast, celo do katastrofe Rasti, degradacije ali samouničenja. Direktna zveza je Ideal, je stabilna in ne vnaša nestabilnosti, je nujna pri optimalnih regulatorjih in minimizira vpletanje Negativne povratne zveze, saj deluje že, predno vplivajo motnje. Obvladovanje je manj kot upravljanje.

Komunistični filozofski kibernetiki so pripisali KROŽNOST oz. SPONTANOST le otrokom. Diktaturo države, čisto linearno KAVZALNO verigo, so seveda videli kot brez povratnega delovanja. Socialistični princip demokratičnega centralizma pa je deloval kot Povratna zveza, s čimer je država bazi ohranjala in utrjevala razmerja. Če pa sta baza-država protislovni, je moral VIŠJI (!) sistem dobiti še drugo pomembno funkcijo, Direktno zvezo, »Očetovski zakon«, ta pomembnost pa pritiče kot organ moči vsakokratni Vladi. Direktna zveza je nujna vsaj za obdobje nestabilnosti in recesije, je ZAŠČITA novega in pripelje sistem iz roba stabilitete v »varno zono«. ‘Upravljanje’ le s Povratno zvezo povzroča ciklične krize (nezaželeno nihanje), torej Satanski sistem kriz in vojn, notranja protislovja, disproporce. Razmerje Direktna-Povratna zveza sliči na soodvisni meščanski doktrini konservatizem-liberalizem. ZDA so nastale na podlagi individualizma, in so svet zavedle s »tržno ekonomijo«, to pa je le del kibernetske Celote, KROŽNOST, »vsakdanje vrednote«, nasilni tek na katke proge. ZDA so padle, ker so eliminirale »Očetovski zakon«, Direktno zvezo. Če damo spat otroka z glavo navzdol, bo umrl.

 slika_povratna_zveza

Optimalna regulacija je namreč v kibernetiki najvišja klasa upravljanj v triadi Direktna&zveza-Povratna&zveza-optimizacija, po njej oz. po številu 3, ki je maksimum, ni ničesar več, ker ni mogoče on-line optimirati KRITERIJEV (Vrednot), ampak jih je potrebno fiksirati, dolgoročno. Z relativnimi standardi, in s KROŽNOSTJO, ni mogoče tudi združiti sistemov Vrednot, ker tako nikoli niso končani boj in konflikti. Potrebni so standardi, ki so skupni vsem ljudem in ki transcendirajo, taki pa so le absolutni standardi. Družb, Vlad in družin, ki so zaradi relativizma Vrednot izgubili svojo moralno avtoriteto, zato ni mogoče rekonstruirati kibernetsko v smislu klase optimalnega upravljanja, 'najboljšega', ostane le 'gašenje požara', še posebno makro procesov ni mogoče reševati z 'izkušenimi amaterji'. Osrednja institucija družbe, ki ni združila Univerzalne edukacije (Srce-Norma: oseba značaja in oseba dobrega državljana) in individualne praktične edukacije (le in le ta izvajana glede na izbiro-preferenco-nadarjenost študentov v smislu intelekt-tehnika-telovadba: oseba genija, povezano s kreativnostjo), in je ni uravnotežila, zavira zdrav razvoj ljudi in s tem okolja, ki je zato tako onesnaženo, in inženirstva. Vzgoja namreč dopušča tudi kvazi-znanja, ima deduktivno funkcijo, uči z zgledom in oponašanjem, je le dejavnost vrednostne indoktrinacije, temelji na socializacijski/iniciacijski matrici ‘istega’/VREDNOT, ni čista (rabi refleksijo). Edukacija pa je vsebina, je znanje (to ni le epistemološko, posredujoče, je tudi semiološko, označujoče), bazira na znanstveni matrici ‘novega’, ni čisto (določene veščine/vgoje so nujne, niso pa cilj). In če interesi prodrejo v Aksiologijo? Prof. B.M. Zupančič je uporabil terminus »Imunski sistem«, saj ta nakazuje možen razapad sistema, kar očitno ustreza »Očetovskemu zakonu«.

Osrednja institucija družbe je bila v starem Rimu pravna, Indiji religijska, Kitajski družinska, v kapitalizmu in komunizmu ekonomska. Srednji vek je uveljavil statusne simbole in privilegije. Utopični sistemi so obljubljali enake pravice povsod, komunizem ekonomsko enakost, ustvaril pa je priviligiran razred. Komunistične, materialistične dežele so izginile, materialistične pa so postale ZDA. Japonska najtrše dela. Vojaški sistemi so vpeljali red, zatrli enakost. Samoupravljanje je bilo jalovo. Ženska gibanja hočejo idealno enakost z moškimi, povzročila pa so masovni propad družin. Moderna demokracija je uveljavila politično enakost, poudarila dostojanstvo in pravice, premalo pa dolžnosti, nič odgovornosti, in povzročila individualizem in egoizem. Prihodnost je sinteza Kant-Marx.

Moderna politika je vez Vrednote-politika-znanost nadomestila z »enakostjo pred zakonom«, in nastopila je t.i. »kontradikcija demokracije«, konflikti med več Subjekti in javno kritiziranje vlad. Zahod je uzakonil interese, ko je »politična enakost« le vodoravna, brez vertikalne osnove, to pa vodi v kaos. Človekove pravice brez Vertikale, Enakost brez Centra, in Svoboda brez odgovornosti, so nonsens. Vest ni nič, je le individualna usmeritev v dobro. Zahod je za Politični standard postavil aktivno »civilno družbo«, katere neuspeli ekstrem so bila Atenska sodišča, to javno mnenje oz. new-ageovska »kritična masa« pri odločanju pa ni kanonično, ni usmerjeno v Etiko in 'skupno dobro'. Renesansa je sploh uvedla reprezentativno demokracijo, Hobbes družbeno pogodbo, Locke versko toleranco, svobodo in enakost pravic. V antiki je liberalnost pomenila plemiški ponos. Mill-ovemu liberalizmu so dodali pravico do zaposlitve in edukacije ter pravice živali, vse to pa je sedaj nonsens. Internet in virtualni Vegas sta povzročila transkulturno, brezizrazno, brezrazredno, brezosebno elektronsko demokracijo, ki pa ni revitalizirala demokracije. Demokracija ZDA ni za nas, je za njih.

Zato je za Vlade in korporacije nujen Kibernetski vodnik upravljanja kakovosti, sistem planiranje-reguliranje-izboljševanje, ki odpravlja še nesistematičnost, nestrukturiranost, neustreznosti in sploh meglenost. Gorenje ne bi tako padel, če bi ga uporabljal. Planiranje kakovosti univerzalno obravnava lansiranje izdelka-procesov-trga, notranje in zunanje izdelke-kupce, lastništvo makro-mikro procesov. Reguliranje kakovosti univerzalno razume izdelek kot blago-software-storitev in upošteva vse nivoje od managerjev, delavcev do tehnoloških regulatorjev. Izboljševanje kakovosti je najboljši posel, kar jih je, saj kapitalsko neintenzivno dviga kakovost do prebojev, diagnosticira VZROKE in daje zdravljenja.

Naglašanje planske zasnove v strategijah je kritizirano, saj se te razvijejo tudi brez plana in so tudi tisto, kar se že dela. Strateški trikotnik je kupec-korporacija-konkurenca. Ker ni perfektnih strategij, je perfekcionizem pri strateškem mišljenju nevaren. Zadostuje le marginalno boljša strategija, da se posrka ali premaga konkurenco. Perfekcionizem pa je nujen pri določanju ključnih faktorjev za uspeh in iskanju kritičnega izhoda. Če strateg a-priori razmišlja, kaj se »NE« da storiti, namesto da išče v smeri simptomov, VZROKOV in ozdravitev, to onemogoča izstopiti iz določenih percepcij. Stratega ne sme preganjati strateška shizofrenija, intelektualna plašnost, mentalna paraliza, optimizem in prevara VSE-ali-NIČ. Njegove glavne tehnike so odpravljanje ozkih grl, lovljenje novih kombinacij in maksimiziranje stopnje prostosti. Nato pride do reguliranja kakovosti, ki je Direktno-Povratno zančni tehnološki in managerski proces operacij in poti za varno-stabilno-ekonomično doseganje in vzdrževanje statusa quo zadanih ciljev, kar je del Regulacijske piramide. V tej, pa naj gre za Vlade ali korporacije, pa trčimo na Teorijo hierarhičnih sistemov, po kateri je naloga nadrejenega nivoja ne le ustvarjati boljše pogoje vsem podrejenim nivojem, da bodo ti lažje dosegli svoje cilje, saj bo na ta način nadrejena enota avtomatično dosegla tudi svoj cilj, ampak tudi Intervencija, ko skuša podrejenim enotam pomagati na podlagi predvidevanja še predno one dajo odločitve, in ko so že dale odločitve.

Harmonija je možna, ko koeksistenco Ekonomije, koprosperiteto Politike in skupne VZROKE Etike določa sistem idealne družine, saj ta ni konfrontacijski, in če kdo to ignorira, bo izginil. Harmonijo med hudimi davki in poslovnimi željami lahko da tip demokracije, ko je VSAKA ekonomija za VSE ljudi, in ko ta in politika delata med državljani in Vlado vedno kot notranji in zunanji. Tako je v Univerzumu, družini, atomu in med atomi. Zakonodaja brez osredotočenja na ljubezen je kot telo brez duha. Po Aristotelu ščiti človeka država. Ljubezen je zunanja in rezultatna, Srce pa je notranje in KAVZALNO. Idealna politika kot umski objekt mora ekonomijo le harmonizirati z Etiko in Moralo. Pravega razvoja ni brez tehnološkega ravnotežja. Ljubi delavce. Know-why je več kot know-how. Investiraj z bojnim duhom, odgovornostjo, potrpljenjem, pokorščino in iskrenostjo, saj brez kapitala ni rezultatov. Prinesi jih čeprav trpiš, sicer boš tepen! Več, popolno in resno investiraj vase, da boš večji! Več od individualca je team. Zmagaš le, če popraviš znano napako, globoko misliš, željno poizkušaš, se za prihodnost oprezno pripravljaš in ostaneš ponižen. Imeti veliko ključev je Pekel. Če je sistem Reda jasen in čist, je organizacija uspešna. Naša pozicija in rang nista zaradi našega dostojanstva in naših interesov, ampak zaradi Namena za Celoto. Le na družino osredotočeno življenje uniči deželo. Boljši potomci lahko razvijejo oboje, družino in organizacijo. Pomaga se resničnim leaderjem, genijem in strategom, ne sledilcem. Dogma deli, pri misiji leaderja pa je odgovornost prva, nato zaščita in razvoj organizacije. Če leader organizacijo izrabi zase in ne ljubi njenih članov, bo izbrisan, saj ljubezen dela lastnike, ta je primarna, užitek je sekundaren. Če ljubiš le žensko, postaneš slab človek. Leader ima oboje, Zavest Objekta, saj velika pisarna dela človeka prevzetnega, in Zavest Subjekta, ko pozorno nadzira srednje managerje, srednje oficirje, umetnosti, in tajnice. Diktatorji, padli ljudje, da bi bili superiorni, dajejo prednost Zavesti subjekta, ta pa je za resničnega vodjo sekundarna. Niso bili imenovani Aristid Pravičnež, Epaminondes Osvoboditelj in Likurg Bog, ker bi bili veleposestniki in bi imeli sužnje, ampak ker so rešili Grčijo.

Ker je »razvoj« 180 o v narobe smer, prihaja do spremembe stanja Celovitosti sistemov, ko sistem, ki je Celota, kot Celota zaradi degeneracije elementov ne more delovati. To vodi v krizo oz. katastrofo ali kritično fluktuacijo, uničevanje, tudi nepovratno v nenadni padec v nestabilno stanje. Decentralizirane sisteme je lažje manipulirati, zato v stanju krize Centralizirani sistemi lažje preživijo. Nujno navzoči njihov dominantni element zahteva močno zaščito pred samim seboj in pred drugimi elementi, ki je hierarhičnost. Kibernetsko nevzdržno je, da iz EU-parlamenta, iz višje hierarhije, na SLO-Vlado deluje izvoljena njena opozicija, in da se koordiniranje članic v EU izvaja prek tožb, s pravom, kar je KROŽNOST. Masovne komunikacije pa so postale instrument Vlad, korporacij in zabave. Tu je vse izven nadzora. SLO je premajhna še za 1 pokrajino in 1 Univerzo! Neharmonizirana družba, ki ima feminizirane glede študentov skoraj vse Fakultete in Sodstvo in zdravstvo, ki ustvarja silne viške in manjke diplomantov, zlorablja Javna podjetja, ignorira inženirstvo kot kulturo, nujno propade. Civilizacija je materialni, kultura pa duhovni aspekt. Tehnične fakultete imajo slabe laboratorije, in če dobijo ½ prihodkov od korporacij, so torej SLO-firme sedaj brez Razvojev in torej tudi ne štipendirajo. Nikoli ni štipendirala študentov država, razen genijev, torej producira še neravnotežje vpisov, pa bi lahko te presejala, uravnotežila vsaj z enako matematiko in kibernetiko v vseh 1.-letnikih, in tako se ELITO dela, in nekje je treba začeti. SLO je izgubila še strojne inženirje, take še ima Nemčija, ki bi znali z velikimi postroji. Učna doba inženirja klimatizacije, najtežje veje strojništva, da je sploh postal inženir, je bila 10 let v velikih sistemih, in le v teh se akumulira Znanje in so kovnica kadrov, tudi za problem Povratne zveze segrevanja ozračja, plastike, nepotrebnih transportov, smeti, kar je vse še vir vojn in sproža eksplozijo stroškov, saj tudi ta kriza rabi inženirje. Družinske in male firme sedaj iz njih delajo poškodovance. Problem v SLO je demografski, saj če ni otrok ni davkov, penzij, zdravnik pa a-priori ne sme biti privatnik, in v verigi samohranilke-davki-nesreče-samomorilci-daljše&življenje&žensk je SLO svetovna deviacija, za to pa sta SUPER VZROK 1. člen verige in FDV, pa pravo, Javna uprava. Kakršna država, taki zakoni, kakršni zakoni, taka država.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 28 Februar 2011 09:38 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si