Več o MINVO eNovicah
PDF natisni E-pošta

Z delom na projektu »Podporno okolje delovanja strokovnega tehničnega nevladnega sektorja« vpeljujemo e-novice s ciljem vzpostavitve vsebinske mreže NVO na področju raziskovanja in znanosti.ist1_5735967-jigsaw-puzzle

Poslanstvo 14-dnevnih MINVO eNovic:

Vpeljujemo s ciljem intenzivnejšega mreženja, medsebojnega spoznavanja NVO ter predstavitve idej in priložnosti NVO na področju dela vsebinske mreže.

Cilji 14-dnevnih MINVO eNovic:

 1. 1. Informiranje, mreženje, sodelovanje ter povezovanje nevladnih organizacij iz istega vsebinskega področja;
 2. 2. Zagotavljanje usposabljanj/izobraževanj za člane mreže ter nevladne organizacije, ki delujejo na istih vsebinskih področjih;
 3. 3. Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;
 4. 4. Promocija vsebinskega področja, javnih politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske NVO mreže z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih ter vlogi in pomenu NVO;
 5. 5. Usposabljanje in izobraževanje za zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom večje usposobljenosti za izvajanje splošno koristnih nalog NVO.

 Predviden rezultat MINVO eNovic:

 1. a)  podpora vsebinskim mrežam NVO, da bodo prispevale k bolj usklajenemu delovanju NVO iz istih vsebinskih področij;
 2. b)  podpora vsebinskim mrežam NVO, da bodo zagotavljale strokovna usposabljanja/izobraževanja za člane mreže ter NVO iz istega vsebinskega področja;
 3. c)  krepitev sodelovanja NVO iz istega vsebinskega področja v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik s področja delovanja mreže NVO na nacionalni in EU ravni;
 4. d)  promocija vsebinskega področja, politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske mreže NVO z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem področju ter vlogi in pomenu NVO;
 5. e)  orodje za informiranje o in koordiniranje skupnih akcij/iniciativ NVO z namenom ozaveščanja posebnih ciljih skupin tj. medijev in gospodarstva o pomenu NVO sektorja ali ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem področju in vlogi NVO;
 6. f)  podpora usposabljanju in izobraževanju za zaposlene in prostovoljce vsebinskih mrež NVO tj. zaposlene in prostovoljce prijavitelja;
 7. g)  zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam;
 8. h)  krepitev vloge mreže NVO v okolju/vsebinskem področju delovanja in krepitev lastnih kapacitet mreže.

Doseg MINVO eNovic:

MINVO eNovice se pošiljajo na preko 20.000 e-poštnih naslovov NVO in uporabnikov. Od teh, je že 150 NVO izkazalo podporo vsebinski mreži, še 20 NVO, ki jih zanima delovanje na področju vsebinske mreže, pa jo je napovedalo v kratkem. 

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si