Slovensko društvo INFORMATIKA - predstavitev
Prispeval Administrator    Četrtek, 26 Avgust 2010 08:08    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Računalništvo in informatika sta relativno mladi področji strokovnega in znanstvenegaeNovice_picture1 delovanja, ki pa sta se v Sloveniji začeli organizirati skoraj hkrati kot v najrazvitejših državamh. Dokaz za to je svetovni računalniški kongres IFIP (WCC), ki je bil v Ljubljani leta 1971 in je bistveno vplival tako na razvoj raziskovalne dejavnosti kot tudi na razvoj uporabe novih tehnologij. Krog informatikov, ki je organiziral kongres in ki pomeni pionirsko generacijo v slovenski informatiki, je leta 1976 ustanovil tudi Slovensko društvo INFORMATIKA (SDI).

SDI povezuje vsa okolja, kjer se odvija raziskovalno in razvojno delo v računalništvu in informatiki ter skrbi za razširjanje zavesti in uporabe nove informacijske tehnologije. Vloga društva na raziskovalnem področju je posebej opazna v naslednjih vidikih njegovega delovanja:

 

 

• izdajanje znanstvene in strokovne periodike (reviji Informatica in Uporabna informatika) ter zbornikov s posvetovanj;
• organizacija in izvedba znanstvenih sestankov in strokovnih srečanj (Dnevi slovenske informatike, mednarodni znanstveni simpozij s področja operacijskih raziskav, Informatika v javni upravi, znanstveni sestanki v sodelovanju z IFIP);
• zastopanje slovenskega računalništva in informatike v mednarodnih strokovnih/znanstvenih združenjih (svetovna federacija društev informatikov IFIP, evropsko združenje nacionalnih društev informatikov CEPIS, regionalno telo Information Technology Standing Regional Committee (IT STAR), mednarodna zveza za operacijske raziskave (IFORS), Evropska zveza za operacijske raziskave (EURO), ECDL Foundation);
• delovanje specializiranih sekcij in delovnih skupin v okviru društva (za operacijske raziskave, za strokovno terminologijo, seniorjev, za zgodovino, za informacijske sisteme);
• razvoj in urejanje spletnega javno dostopnega odprtega terminološkega slovarja Islovar (www.islovar.org).
• vzdrževanje spletne strani www.drustvo-informatika.si s servisi za potrebe strokovnega in raziskovalnega delovanja, npr. spletni slovar informatike;
• vključevanje študentov in mladih raziskovalcev v aktivnosti društva;
• programi European Computer Driving License (ECDL), namenjeni razvijanju veščin uporabnikov za delo na informatiziranem delovnem mestu.

Vse navedene dejavnosti, ki jih organizirajo organi in člani društva bodisi sami ali v sodelovanju z drugimi usposobljenimi ali zainteresiranimi subjekti, izhajajo iz interesov stroke oz. znanstvenega področja in presegajo interes samih članov, zato je društvu priznan status društva, ki deluje v javnem interesu.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:15 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si