Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 26 Avgust 2010 08:06    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Problematika zamenjave pooblaš?enih inženirjev in udeležencev pri graditvi objektov

Kako postopati v primeru, da je potrebno na ve?jem projektu zamenjati nekoga izmed pooblaš?enih inženirjev?

V kolikor pride med gradnjo do spremembe udeleženca pri graditi objektov (projektant, revident, nadzornik, izvajalec) iz katerega koli razloga, mora investitor z novim udeležencem skleniti novo pogodbo in v njej dolo?iti odgovorne nadzornike, odgovorne revidente, odgovorne projektante, odgovorne vodje del in odgovorne vodje posameznih del. V isti pogodbi mora investitor dolo?iti tudi odgovornega vodjo projekta, odgovornega vodjo revidiranja, odgovornega nadzornika in odgovornega vodjo gradbiš?a; lahko so to tudi iste osebe kot v prvotni pogodbi, ?e seveda uspe posamezni udeleženec za svoje potrebe angažirati iste osebe. Tudi v tem primeru je investitor dolžan izbrati odgovornega vodjo projekta, odgovornega vodjo revidiranja, odgovornega vodja gradbiš?a, …, ki je lahko ista oseba kot do sedaj, vendar je to v pogodbi potrebno ponoviti, saj gre za novega udeleženca pri graditvi objektov in so imenovani pooblaš?eni inženirji sedaj po pogodbi odgovorni novemu udeležencu…

Celoten ?lanek si preberite tukaj.

Vir: Glasilo IZS na spletu, letnik 13, številka 54.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:08 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si