Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Priro?nik za inovatorje (www.imamidejo.si): Razkritje informacij in zaupnost
Prispeval Administrator    Četrtek, 26 Avgust 2010 08:04    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Priro?nik za inovatorje (www.imamidejo.si): Razkritje informacij in zaupnost

Nevarno je razkriti neko idejo, ?e je nismo poprej ustrezno pravno za?itili. Tvegamo predvsem naslednje:

  • Nekdo, ki vao idejo pozna, jo lahko izkoristi v svoj prid kar obi?ajno pomeni na va ra?un.
  • ?e idejo razkrijete zdaj, vam morda kasneje ne bodo odobrili patenta, ki bi se vam izpla?al.
  • Marsikateri izumitelj v zgodnjih fazah razvijanja neke ideje naleti na dvojno teavo:
    • Obi?ajno ni priporo?ljivo prezgodaj vloiti prijavo za patent. Vloitev prijave za patent v pravem trenutku je lahko klju?nega pomena - glej Postopek patentiranja.
    • Da pa bi lahko pri nekem izumu napredovali, boste morda morali svojo idejo deloma razkriti.

Celoten ?lanek preberite Tukaj.

Vir: Portal Imam idejo! Javne agencije Republike Slovenije za podjetnitvo in tuje investicije.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:07 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si