SDOT
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za obdelovalne tehnologije.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

obdelovalne tehnologije

ni_slike

Sedež društva:  

SDOT - Slovensko društvo za obdelovalne tehnologije

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za obdelovalne tehnologije.

Kratek opis društva:

Društvo je prostovoljno strokovno združenje, ki združuje, vključuje in povezuje strokovnjake ter posameznike, ki se ukvarjajo s področjem dela, na katerega se društvo nanaša.

Ključne dejavnosti:

Prireja neformalna in formalna strokovna srečanja svojih članov,

prireja predavanja, sejme in razstave s področij obdelovalnih tehnologij; za člane organizira strokovne seminarje, tečaje, konference v nacionalnem in internacionalnem merilu,

na željo vladnih inštitucij sodeluje pri izdelavi strateških razvojnih in raziskovalnih načrtih s področja obdelovalnih tehnologij,

na pobudo svojih članov oblikuje ocene raziskovalno-razvojnih ter izobraževalnih programov, ki so ga pripravile vladne institucije z obravnavanega področja,

imenuje recenzente za domače in mednarodne razvojno raziskovalne projekte na željo vladnih inštitucij in drugih,

pomaga pri pripravi slovenske tipizacije in standardizacije v sodelovanju z ustreznimi inštitucijami,

se vključuje v vladne in nevladne inštitucije.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Obdelovalnih tehnologij

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Obdelovalne tehnologije.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Kampuš Zlatko

Telefon:

+386 1 4771 442

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si