BDS
PDF natisni E-pošta
Botanično društvo Slovenije: Je bilo rojeno na ustanovnem občnem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem se vanj lahko včlanite, članske pogoje, statut, novice in podobno.

Ime društva in Logotip:

Botanično društvo Slovenije

http://bds.biologija.org/

bds

Sedež društva:  

BDS - Botanično društvo Slovenije

Botanični vrt, Ižanska cesta 15

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo je bilo rojeno na ustanovnem občnem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Podrobnosti o delovanju in pravilih najdete v statutu.

Kratek opis društva:

Društvo je bilo rojeno na ustanovnem občnem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem se vanj lahko včlanite, članske pogoje, statut, novice in podobno.

Namen društva je pospeševanje botaničnih raziskav, povezovanje profesionalnih in amaterskih botanikov ter ljubiteljev botanike, skrb za širjenje botanične kulture na vseh področjih družbe.

Cilji SE-F

boljše poznavanje flore Slovenije,

popularizacija botanike,

prizadevanje za strokovno raven dela društva,

vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med strokovnjaki različnih vej botanike,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,

sodelovanje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini,

prizadevanje za ohranitev rastlinskih vrst in njihovih rastišč.

Ključne dejavnosti:

Društvo uresničuje svoje cilje in javno deluje z izvajanjem naslednjih nalog:

prireja predavanja, ekskurzije, razstave in tekmovanja,

ustanavlja sekcije,

izdaja in zalaga revijo Hladnikia ter izdaja in spodbuja izdajanje druge znanstvene in poljudnoznanstvene, vzgojne in popularizacijske literature in tiska s področja botanike in v skladu z veljavnimi predpisi,

za svoje člane in druge strokovnjake različnih naravoslovnih vej, prireja sestanke, tečaje, delavnice, posvetovanja, seminarje in podobno ter jim omogoča objavljanje znanstvenih in poljudnoznanstvenih spisov z izdajanjem periodnih in občasnih publikacij,

sodeluje v domačih in mednarodnih projektih,

sodeluje z ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalne literature s področja botanike,

podeljuje društvena priznanja.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Revija Hladnikia

Revijo Hladnikia izdaja Botanično društvo Slovenije in jo brezplačno prejemajo njegovi člani. V reviji izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevilčenih zvezkih.

Tekmovanje v poznavanju flore

Aktivnosti društva

Kontakt:

Predsednik:

dr. Nejc Jogan

Telefon:

Faks:

+386 1 4233388

+386 1 2573390

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://bds.biologija.org/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si