Slovenski E-forum
PDF natisni E-pošta
Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo je leta 1993 ustanovljeno neprofitno društvo, ki deluje v javno dobrobit. V njem so včlanjeni številni strokovnjaki za energetsko politiko, varstvo okolja, načrtovanje energetskih sistemov, vodenja energetskih procesov...

Ime društva in Logotip:

Slovenski E-forum

Društvo za energetsko

ekonomiko in ekologijo

http://www.se-f.si/

se-f

Sedež društva:  

Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Trubarjeva cesta 50

SI-1101 Ljubljana

Slogan društva:

SE-F si prizadeva, da bi si vsi ljudje lahko zagotovili  primerno  temperaturo in osvetljenost prostorov, v katerih bivamo, delamo, se izobražujemo in zabavamo in da bi lahko uporabljali sodobne stroje  in aparate, ki nam olajšujejo delo ter sodobne oblike transporta in komunikacije. Prizadevamo si, da bi bilo z  odgovornim ravnanjem potrošnikov ter z uporabo okolju (bolj) prijaznih virov in učinkovitih tehnologij pretvorbe energije to mogoče zagotoviti ob čim manjši porabi energetskih virov ter s povečanjem deleža energetskih virov in tehnologij, ki manj obremenjujejo okolje.

Kratek opis društva:

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo je leta 1993 ustanovljeno neprofitno društvo, ki deluje v javno dobrobit. V njem so včlanjeni številni strokovnjaki za energetsko politiko, varstvo okolja, načrtovanje energetskih sistemov, vodenja energetskih procesov, učinkovito rabe energije, rabo obnovljivih virov energije, soudeležbo državljanov v procesih odločanja, izobraževanje o energiji in okoju, ekonomske instrumente varstva okolja itd. To zagotavlja, da društvo probleme obravnava celovito in uravnoteženo in da ni pod vplivom ene same stroke ali interesne skupine. Društvo deluje  tudi neodvisno od svetovno-nazorskih prepričanj in strankarsko političnih delitev.

Cilji SE-F
 • večjo ozaveščenost o pomenu energetskih storitev za kvaliteto življenja;
 • večjo ozaveščenost o vplivih proizvodnje in rabe energije na segrevanje ozračja, kvaliteto zraka in drugih okoljskih medijev ter na krajinsko in biotsko raznovrstnost;
 • bolj odgovorno ravnanje z energijo na vseh ravneh, zlasti v javnem sektorju in boljšo informiranost o učinkoviti proizvodnji in rabi energije ter ravnanju z njo;
 • preglednost delovanja energetskih trgov, podjetij in nadzornih institucij,
 • večjo preglednost procesov odločanja o energetskih strategijah, programih in projektih nacionalnega pomena ter pri procesih presoj vplivov na okolje in umeščanju energetskih objektov v prostor;
 • večjo vlogo neprofitnih okoljskih, naravovarstvenih, potrošniških in drugih v javno dobrobit delujočih nevladnih organizacij in iniciativ državljanov/k pri energetskih in okoljskih politikah;
 • vključevanje okoljskih stroškov v končne cene energije;
 • ekološko reformo javnih financ oz. davčno nevtralno povečanje davčnih obremenitev rabe energetskih virov in obremenjevanja okolja ter zmanjšanje davčnih obremenitev in/ali povečanje proračunskih izdatkov za okolju prijazne energetske storitve.

Ključne dejavnosti:

strokovna tematska srečanja, razprave, okrogle mize, delavnice, ekskurzije itd.;

izobraževanje o energiji in okolju, zlasti o podnebnih spremembah: predavanja, delavnice, naravoslovni in tehnični dnevi, za in proti debate, poletni mladinski tabori itd.;

pomoč drugim neprofitnim in v javno dobrobit delujočim organizacijam pri oblikovanju stališč do energetske in okoljske politike Slovenije in EU in uveljavljanju javnega interesa;

vplivanje na medije, energetska podjetja, domače in evropske poslance/ke, ministre, državne uradnike/ce in Evropsko komisijo, da sprejemajo do okolja in prihodnjih generacij odgovorne odločitve;

povezovanje v mreže sorodnih organizacij doma in v tujini ter dvosmeren prenos informacij in znanj;

ozaveščevalne, informacijske in izobraževalne kampanje;

nudenje nasvetov in podpore šolam in lokalnim skupnostim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

promocija primerov dobre prakse do potrošnika in okolja prijaznih energetskih storitev;

izdajanje publikacij, računalniških zgoščenk, informacijskih brošur in zgibank itd.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Energetika kot blagoslov ali kot prekletstvo

Energetske dejavnosti nam v sodobnih družbah zagotavljajo udobje, mobilnost in komunikacije, ki si jih še pred dvema, tremi generacijami ljudje niso znali niti predstavljati. Ob tem pa po drugi strani te vse bolj izčrpavajo neobnovljive vire, ogrožajo preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst ter naše zdravje, degradirajo krajino ter s povzročanjem segrevanja ozračja ogrožajo sam obstoj naše civilizacije.

Zgodovina društva

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, je bilo ustanovljeno poleti 1993 z namenom vzpostaviti interdisciplinarno komunikacijsko polje med energetiko, ekonomijo in okoljevarstvom ter strokovno obravnavati vladne predloge energetskih in okoljskih politik.
Društvo, ki ima približno 50 članov, predvsem strokovnjakov, je tako organiziralo med leti 1993 in 1995 ciklusa predavanj: Energetske izbire, koristi in procesi odločanja in energetske strategije za Slovenijo, kritično obravnavalo gradiva za Strategijo o oskrbi in racionalni rabi energije RS ter svoje pripombe in predloge posredovalo Državnemu zboru in medijem.
Čeprav so člani društva že v letu 1995 sodelovali v okviru promocijskega projekta okoljskih nevladnih organizacij ''Agenda 21 za Slovenijo'' in je društvo v sodelovanju z Greenpeacom, Globalom 2000, Retino, Slovenskim politološkim društvom in Društvom jedrskih strokovnjakov v prvi četrtini lanskega leta sodelovalo pri organizaicji dogodkov okoli predčasnega zaprtja Nuklearne elektrarne Krško, pa je društvo zakoračilo v promocijske dejavnosti šele v letu 1996 z odmevnim projektom "Komunalni energetski sistemi - skupni izziv za energetski politiki Slovenije in Hrvaške".
Vodenje društva, ki mu je do pred kratkim predsedoval dr. Miha Tomšič, v letih 1990 - 1992 ''Zeleni'' minister za energetiko RS in eden vodilnih slovenskih energetskih strokovnjakov, je tedaj prevzel Andrej Lukšič, dr. politologije, sicer direktor Inštituta za ekologijo, medtem ko je dr. Tomšič postal predsednik strokovnega sveta. Poleg nadaljevanja programa rednih strokovnih srečanj se je društvo na občnem zboru marca 1997 opredelilo predvsem za politiko aktivne podpore institucionalno nerazvitemu delu energetike - decentraliziranim komunalnim in industrijskim energetskim konceptom, varčevanju z energijo ter obnovljivim virom energije.

Novice

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

mag. Tanja Pucelj Vidovič

Tomaž Dintinjana

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 1 436 41 44

+386 59 071 329

+386 59 071 321

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.se-f.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si