Inovatorska deklaracija
Prispeval Administrator    Petek, 23 Julij 2010 07:23    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

INOVATORSKA DEKLARACIJAinovatorska_deklaracija

(osnutek)

S predlogom potrebnih ukrepov vladi RS in predlogom inventorjev, inovatorjev in inženirjev za izboljšanje pogojev inoviranja in uporabo inovacij

Navedene interesne, panožne in poslovne skupine, organizacije, združenja in društva inventorjev, inovatorjev in inženirjev, ki organizirajo, združujejo, povezujejo in zastopajo preko 89.800 državljanov/k Slovenije, ugotavljamo na osnovi statističnih podatkov, poročil, anket, raziskav, objav v medijih ter poročil naših članov, organizacij in strokovnjakov naslednje:

Vse manj invencij in inovacij v Sloveniji je posledica vse manjšega števila aktivnih inventorjev in inovatorjev, ki se je v desetih letih zmanjšalo na desetino. Temu je botroval razpad številnih inovatorskih organizacij, društev in klubov, vse slabši pogoji inoviranja, financiranja in pridobivanja pomoči, nestrokovno, neuporabno in neprimerno inovativno podporno okolje, neučinkovite, nestrokovne in zbirokratizirane državne agencije /JAPTI, TIA/ in direktorati za podjetništvo in konkurenčnost ter direktorat za tehnologije, vse manjše zaupanje v državne ustanove, vlado, resorna ministrstva inovatorskih organizacij, vse slabša inovacijska, poslovna, strokovna in informacijska kultura, vse manjše zanimanje gospodarstva, nižanje vrednosti novosti ter vse večja politizacija pomoči, ukinitev subvencij in pomoči  predvsem civilnemu in zasebnemu sektorju.

Zato predlagamo vladi in odgovornim resornim ministrstvom RS za področje inovacij:

1. STATUSNE UKREPE DRŽAVE

-       urediti status inovatorjev enako kot kulturnikov,

-       uvesti časni naziv "vrhunski inovator" z državno diplomo, ter izbor inovatorja leta,

-       vključitev inovatorskih organizacij kot financiran obvezen del inovacijskega podpornega okolja.

 

2. SISTEMSKE UKREPE DRŽAVE

-       usposabljanje gospodarskih in javnih družb ter ustanov za specializirane modele inoviranja na področjih svojih dejavnosti,

-       usposabljanje inženirskih in inovatorskih organizacij za inoviranje in inovacijske inženiringe,

-       ukiniti vladni agenciji /JAPTI, TIA/ Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost na MG in Direktorat za tehnologije pri MVŠZT ter uvesti v kabinetih predsednika vlade in vseh ministrov pogodbene vrhunske svetovalce za inovacije in v vsakem ministrstvu zaposliti po enega svetovalca - specialističnega strokovnjaka za inovacije in po potrebi svetovalca/ce vrhunske strokovnjake za podjetništvo in managment,

-       v eni izmed - po mednarodnih kriterijih izbranih con se ustanovi CENTER BORZE ZNANJA IN INOVACIJ, ki razvite novosti nadgrajuje z slovenskim znanjem, designom in inženiringom in ga v obliki inovacijskih tovarn prodaja slovenskemu in svetovnemu gospodarstvu in tržišču,

-       iz državnega vložka in sredstev v višini 5% DDV na vsako prodano novost v prvih 3 - 5 letih se ustanovi INOVACIJSKI SKLAD, ki sofinancira hitrejše inoviranje in trženje potencilnih invencij,

-       za leto vnaprej predstavniki inovatorskih organizacij, vrhunskih inovatorjev, specialističnih inovacijskih strokovnjakov in svetovalcev vlade in ministrstev sestavijo predlog programov, projektov in proračun porabe, ki ga obravnava in dokončno potrdita vlada in parlament.

-       vlada imenuje komisijo iz vrst vrhunskih in specialističnih inovacijskih strokovnjakov in ekonomsko uspešnih inovatorjev ter tehničnih in storitvenih managerjev z izkušnjami pri inoviranju. Ta spremlja realizacijo inovacijske politike v državi, EU in njenih uspešnih članicah, trende, razvoj ali slabšanje stanja in pogojev inoviranje ter novih znanj, tehnik, metod in orodij za inoviranje ter predlaga vladi ukrepe, programe in projekte za napredek in učinkovitost inoviranja in prenosa novosti v gospodarstvo, na trg in transfere v tujino.

 

3. NUJNE MALE PROGRAME IN PROJEKTE ZA ZBOLJŠANJE POGOJEV INOVIRANJA, VEČJO UČINKOVITOST, POSPEŠEVANJE RAZVIJANJA IN PRENOSA NOVOSTI NA TRGE

-       Na Ministrstvu za delo takoj uvesti uspešen, v večih državah preizkušen program Nova delovna mesta z inovacijami. Z njim se nadomestijo denarne pomoči neuspešnim gospodarskim družbam z uvajanjem inovacij. Izbor vodijo državne inovacijske komisije, ki jih sestavljajo patentni, inovacijski, finančni, tržni in inženirski managerski strokovnjaki, ki ocenijo potencialno možnost novosti in jo tako vključijo v program.

-       Urediti razstavne prostore na resornih ministrstvih, GZS, OZS za najboljše mednarodno priznane in komercialno najuspešnejše novosti v preteklem letu.

-       Na sejmih, ki jih financira država, se mora predstaviti tudi vrhunske panožne in storitvene novosti.

-       V državne gospodarske delegacije se na stroške države vključi specialiste za transfere tehnologij, ne pa uradnike. Tujim partnerjem se ponudi vse razpoložljive licence, avtorske rešitve, izboljšave in know - how.

-       Opuščene državne, vojaške in druge prazne in neizkoriščene nepremičnine dati v upravljanje in koriščenje inventorjem, ki jih lahko koristijo takoj, ko jim ena izmed državnih komisij za inovacije odobri razvoj potencialne invencije in s tem vstop v programe državnih in drugih pomoči.

-       Off shore inovacijski centri se organizirajo v označenih in z zakonom opredeljenih prostorih izključno za razvijanje, inoviranje invencij, ki jih odobri državna inovacijska komisija. Poslovanje izvaja in nadzoruje davčni uradnik na osnovi zakona in pravilnika pri MF. Po razvoju novosti se vrednost le-te oceni in se plačajo vse obveznosti v državi, če se jo koristi ali proda. 

Po pooblastilih navedenih organizacij, inventorjev, inovatorjev in inženirjev pripravil koordinator Marijan Stele uni.dipl.pat. in kem.teh.ing

V Ljubljani, maj 2010

Priponke:
Prenesi to datoteko (Inovatorska_deklaracija.pdf)Inovatorska deklaracija[ ]173 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Petek, 23 Julij 2010 07:38 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si