ZJDS
PDF natisni E-pošta
Zveza joga društev Slovenije: Razisovanje na področju zdravja ljudi

Ime zveze in Logotip:

Zveza joga društev

Slovenije

http://www.joga-v-vsakdanjem-zivljenju.org

zjds

Sedež zveze:  

ZJDS - Zveza joga društev Slovenije

Celovška 108

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Joga je celovit (holistični) sistem za telo, duh, zavest in dušo. Temelji na starodavnem učenju joge in je prilagojen današnjemu času. Skozi redno vadbo nam omogoča, da dosežemo telesno, duševno, socialno in duhovno zdravje ter dosežemo Samorealizacijo.

Kratek opis zveze:

Joga v vsakdanjem življenju v Sloveniji

V Sloveniji trenutno deluje 11 društev Joga v vsakdanjem življenju, ki so vsa registrirana v skladu s slovensko zakonodajo in imajo mednarodno licenco za poučevanje joge po sistemu Joga v vsakdanjem življenju. To so (po datumu ustanovitve):

 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Domžale
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Koper
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Celje
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Kranj
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Škofja Loka
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Nova Gorica
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Popetre
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica

Vsa so vključena v Zvezo joga društev Slovenije, ki je nacionalni koordinator ter vmesni člen med slovenskimi društvi in mednarodno krovno organizacijo The Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship.

Zveza joga društev Slovenije, s sedežem na Celovški 108 v Ljubljani, je bila ustanovljena - registrirana 14. 7. 1997 pri Upravni enoti Ljubljana in vpisana pod zaporedno številko 278 v registru društev. Ustanovilo jo je 8 društev Joga v vsakdanjem življenju, in sicer: Domžale, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Škofja Loka in Celje s pogodbo o ustanovitvi Zveze joga organizacij Slovenije, z namenom doseči boljšo organiziranost joga društev, skrbeti za izobraževanje strokovnih kadrov, organizirati seminarje, pomagati pri izdajanju in prevajanju strokovne literature ipd. Članice Zveze so lahko katerakoli društva joge ali kulturnoumetniška, športna in druga društva, v katerih deluje joga sekcija, ki sprejemajo statut in ostala pravila Zveze. Najvišji organ Zveze je 9-člansko predsedstvo, ki je izvršilni organ skupščine. Zveza deluje preko komisij, ki jih imenuje predsedstvo. Trenutno šteje Zveza 11 članic - vsa društva JVVŽ v Sloveniji. Po oceni Zveze vadi Jogo v vsakdanjem v življenu v Sloveniji okoli 25.000 - 30.000 ljudi, sicer pa jogo okoli 40.000 ljudi.

Od leta 1997 Zveza joga društev Slovenije sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Bodoči inštruktorji Sistema Joga v vsakdanjem življenju avtorja Paramhans Svamija Mahešvaranande opravljajo 4 strokovne izpite na Fakulteti za šport, poleg izpita iz Joge v vsakdanjem življenju, ki se opravlja pri krovni mednarodni organizaciji JVVŽ. Na pobudo Zveze tečejo razgovori s Fakulteto, da se na njej ustanovi Katedra za Jogo v vsakdanjem življenju.

Zveza se je včlanila tudi v sekcijo terapevtov naravnega zdravljenja pri Gospodarski zbornici Slovenije. Le-ta želi ustanoviti - opredeliti poklic joga učitelja oziroma terapevta (naziv še ni sprejet), ki bo enoten za vso Slovenijo.

Ključne dejavnosti:

telesno zdravje

duševno zdravje

socialno zdravje

duhovno zdravje

spoznanje božanskih lastnosti v sebi in razsvetljenje

Naši člani so usposobljeni na področju:

Joge in vseh zgoraj naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Beseda JOGA se v našem okolju kar pogosto pojavlja. Zasledimo jo lahko v knjigah, časopisih, na plakatih, slišimo po radiu, na predavanjih ali v pogovoru s prijatelji. Prav gotovo ste se tudi sami že srečali s tem pojmom in si ustvarili svoje mnenje o jogi. Morda ob besedi JOGA pomislite na čilo in prožno telo v nenavadnem položaju, negibnega jogija v meditaciji ali pa na obsežno vzhodno filozofijo. Joga je vse to vendar obenem tudi mnogo več. Pravzaprav je zelo težko v nekaj besedah povedati kaj je joga. Prav gotovo pa je joga eden izmed najbolj celovitih in univerzalnih sistemov oziroma pogledov na svet, človeka in ostala živa bitja ter celoten kozmos. Uči namreč, da je vse našteto neločljivo povezano ter da lahko samo skozi spoznanje in doživetje te celovitosti potešimo svoj notranji nemir ter željo po znanju in trajni sreči. Joga je dragocen poklon indijskih modrecev, ki so dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja. Kljub temu, da je njen geografski izvor Indija, je njena več tisoč let stara modrost univerzalna in večna.

Avtor sistema "Joga v vsakdanjem življenju", Paramhans Svami Mahešvarananda, je med dolgoletnim delovanjem v Evropi, ZDA in Avstraliji spoznal življenje in telesne ter duševne težave sodobnega človeka. Na podlagi teh izkušenj in spoznanj je razvil "Jogo v vsakdanjem življenju"; postopno, sistematično metodo, ki zajema vsa življenjska področja in je primerna za vsako življenjsko obdobje. Vsem ljudem - ne glede na starost in telesni ustroj - odpira vrata klasične poti joge. Upošteval je značilnosti sodobne družbe in prastari nauk ter ga, ne da bi okrnil njegovo izvirnost in učinkovitost, prilagodil potrebam sodobnega človeka.

"Joga v vsakdanjem življenju" je vsestranski sistem. Ukvarja se s telesom in posega tudi na duševno ter duhovno raven. Pozitivno mišljenje, vzdržljivost, samoobvladanje, usmerjenost k Najvišjemu, molitev, dobrota in razumevanje so poti, ki vodijo do samospoznanja in razsvetljenja.

Najpomembnejši cilji Joge v vsakdanjem življenju so:

 - telesno zdravje
 - duševno zdravje
 - socialno zdravje
 - duhovno zdravje
 - spoznanje božanskih lastnosti v sebi in razsvetljenje
Dosežemo jih:

 - s telesnimi, z duševnimi in duhovnimi vajami
 - s polnovredno vegetarijansko hrano
 - z notranjim mirom
 - z ljubeznijo in s pomočjo drugim živim bitjem
 - s strpnostjo do vseh narodov, kultur in ver
 - s čistimi mislimi in pozitivnim načinom življenja
 
"Jogo v vsakdanjem življenju" poučujejo po vsem svetu: v jogijskih in izobraževalnih središčih, zdravstvenih in rehabilitacijskih ustanovah, zdraviliščih, športnih društvih. Primerna je za vse starosti - ne zahteva nadpovprečnih gibalnih sposobnosti - in omogoča vadbo tudi ljudem, ki niso dobro telesno pripravljeni, bolnikom, rekonvalescentom, invalidom. Ime sistema kaže, da ga lahko vadimo, oziroma naj bi ga vadili, v vsakdanjem življenju. Stopnje sistema so zasnovane v sodelovanju z zdravniki in s fizioterapevti, zato jih, ob upoštevanju pravil in opozoril, lahko vadimo tudi doma.

Sri Alakh Puridži je legendarni duhovni učitelj s Himalaje, ki se po svoji volji materializira in dematerializira, tako pravijo ljudje. Spremlja ga skupina učencev, ki se občasno tudi pojavi z njim.

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Dušan Škulj

Julija Škarapot Plesničar

Telefon:

Faks:

+386 1 5058 551

+386 1 5141 129

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.joga-v-vsakdanjem-zivljenju.org

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si