Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DMT
PDF natisni E-pošta
Društvo mladi in tobak: Povezuje dijake, študente, u?itelje in zdravstvene delavcev ter je ?lan Evropske zveze nekadilcev (UEN). Je koordinator SZTK povezav in projektnega dela.

Ime društva in Logotip:

Društvo mladi in

tobak

dmt

Sedež društva:  

DMT - Društvo mladi in tobak

Pariške komune 13

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Povezuje dijake, študente, u?itelje in zdravstvene delavcev ter je ?lan Evropske zveze nekadilcev (UEN). Je koordinator SZTK povezav in projektnega dela.

Kratek opis društva:

Povezuje dijake, študente, u?itelje in zdravstvene delavcev ter je ?lan Evropske zveze nekadilcev (UEN). Je koordinator SZTK povezav in projektnega dela.

Klju?ne dejavnosti:

Povezovanje dijakov, študentov, u?iteljev in zdravstvenih delavcev

Tobak

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo mladi in tobak

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

Mihaela Lovse

Marko Pisnik

GSM:

+386 51 317 113

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si