Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
NEC
PDF natisni E-pošta
Notranjski ekološki center (NEC): Je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Deluje kot kompeten?ni center za podjetništvo, izobraževanje, trajnostni razvoj in razvoj podeželja.

Ime zavoda in Logotip:

Notranji ekološki

center

http://www.nec-cerknica.si/

nec

Sedež zavoda:  

NEC - Notranjski ekološki center

Popkova ulica 4

SI-1380 Cerknica

Slogan zavoda:

Notranjski ekološki center (NEC) je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Deluje kot kompeten?ni center za podjetništvo, izobraževanje, trajnostni razvoj in razvoj podeželja.

Kratek opis zavoda:

Notranjski ekološki center (NEC) je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Deluje kot kompeten?ni center za podjetništvo, izobraževanje, trajnostni razvoj in razvoj podeželja.

Klju?ne dejavnosti:

podjetniško in poslovno svetovanje in usposabljanje,

VEM IN e-VEM to?ka za podro?je Notranjsko kraške regije,

razvoj in vodenje projektov s podro?ja trajnostnega razvoja,

motivacija in animacija mladih ter brezposelnih za razvojno projektno delo in podjetništvo,

vav?erski sistem svetovanja in usposabljanja,

razvoj ruralnih obmo?ij in aktivno delovanje v programu LEADER,

Izobraževanje za u?inkovito upravljanje obmo?ij bogatih z naravno in kulturno dediš?ino,

Incoming turisti?na agencija,

Mednarodno sodelovanje na podro?ju razvoja kakovosti storitev interpretacije dediš?ine, okoljske u?inkovitosti in kreativne industrije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Podjetništva

Izobraževanja

Trajnostnega razvoja

Razvoja podeželja

Kaj bi o svojem zavodu še radi izpostavili?

Projekti

Strukturni skladi

Izobraževanja

Kontakt:

Predsednik:

Svetovalec:

Lili Mahne

Tomaž Stojanovi?

GSM:

GSM:

Faks:

+386 41 605 122

+386 31 408 754

+386 1 7096 260

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.nec-cerknica.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si