DUPPS
PDF natisni E-pošta
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije: Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Njegov glavni namen je druženje, izmenjava izkušenj in strokovnih informacij s področja urbanizma in prostorskega planiranja.

Ime društva in Logotip:

Društvo urbanistov in

prostorskih planerjev

Slovenije

http://www.ljudmila.org/dupps/

dupps

Sedež društva:  

DUPPS - Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Cilj društva je pospeševati razvoj poklicnih in drugih pogojev, ki doprinašajo k trajnostnemu razvoju Slovenije in pospešujejo enakopravno vključevanje Slovenije v širši prostor.

Kratek opis društva:

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Njegov glavni namen je druženje, izmenjava izkušenj in strokovnih informacij s področja urbanizma in prostorskega planiranja.

Ključne dejavnosti:

prizadevanje za strokovno raven dela članov društva in njihovo strokovno izpopolnjevanje,

uveljavljanje strokovnosti pri sprejemanju družbenih odločitev,

osveščanje javnosti in prizadevanje za uveljavljanje javnih interesov v prostoru,

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem delovanja društva,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Urbanizma

Prostorskega planiranja

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Novice

Mednarodno sodelovanje

Organiziranost društva

Kontakt:

Predsednik:

mag. Peter Bassin

Telefon:

Faks:

+386 1 421 83 50

+386 1 421 83 55

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ljudmila.org/dupps/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si