Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DUPPS
PDF natisni E-pošta
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije: Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Njegov glavni namen je druženje, izmenjava izkušenj in strokovnih informacij s podro?ja urbanizma in prostorskega planiranja.

Ime društva in Logotip:

Društvo urbanistov in

prostorskih planerjev

Slovenije

http://www.ljudmila.org/dupps/

dupps

Sedež društva:  

DUPPS - Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Cilj društva je pospeševati razvoj poklicnih in drugih pogojev, ki doprinašajo k trajnostnemu razvoju Slovenije in pospešujejo enakopravno vklju?evanje Slovenije v širši prostor.

Kratek opis društva:

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Njegov glavni namen je druženje, izmenjava izkušenj in strokovnih informacij s podro?ja urbanizma in prostorskega planiranja.

Klju?ne dejavnosti:

prizadevanje za strokovno raven dela ?lanov društva in njihovo strokovno izpopolnjevanje,

uveljavljanje strokovnosti pri sprejemanju družbenih odlo?itev,

osveš?anje javnosti in prizadevanje za uveljavljanje javnih interesov v prostoru,

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s podro?jem delovanja društva,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s podro?ja delovanja društva.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Urbanizma

Prostorskega planiranja

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Novice

Mednarodno sodelovanje

Organiziranost društva

Kontakt:

Predsednik:

mag. Peter Bassin

Telefon:

Faks:

+386 1 421 83 50

+386 1 421 83 55

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ljudmila.org/dupps/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si