Društvo živilcev
PDF natisni E-pošta
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije: Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije, Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov in delujejo na področju raziskovanja, izobraževanja, proizvodnje, predelave, kontrole in prometa živil.

Ime društva in Logotip:

Društvo živilskih in

prehranskih strokovnih

delavcev

severovzhodne Slovenije

http://www.drustvozivilcev.si/

drustvo_zivilcev

Sedež društva:  

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije

Vetrinjska 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije,  Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov in delujejo na področju raziskovanja, izobraževanja, proizvodnje, predelave, kontrole in prometa živil.

Kratek opis društva:

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije,  Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov in delujejo na področju raziskovanja, izobraževanja, proizvodnje, predelave, kontrole in prometa živil.

Ključne dejavnosti:

omogoča dvig strokovnega znanja svojih članov,

daje predloge za zagotovitev proizvodnje, prometa in potrošnje kakovostnih živil in nudi strokovno pomoč vsem zainteresiranim za izboljšanje kakovosti, ohranitve in porabe živil,

proučuje in spremlja znanstvene izsledke ter njeno praktično uporabo za izboljšanje prehrane,

daje proizvajalcem in organom predloge za uskladitev proizvodnje živil s potrošnjo in proučuje zdravstvena, tehnološka, tehnična,

ekonomska in druga strokovna vprašanja, ki so neposredno povezana s sodobnim načinom prehranjevanja,

strokovno usposablja kadre zaposlene v proizvodnji in prometu živil,

sodeluje pri ustanavljanju in delu znanstveno-raziskovalnih, pedagoških in izobraževalnih ustanov, ki služijo napredku prehrane, proizvodnje in prometa živil,

opravlja tudi druge naloge, ki se izkažejo kot potrebne in koristne za izboljšanje prehrane.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj omenjenih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Obvestila

Pravila

Kontakt:

Predsednik:

mag. Blanka Vombergar

Telefon:

+386 2 250 13 23

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvozivilcev.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si