Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZDGITS
PDF natisni E-pošta
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije: Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije združuje društva iz navedenega strokovnega podro?ja.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev gradbenih inženirjev 

in tehnikov Slovenije

http://www.zveza-dgits.si/

zdgits

Sedež zveze:  

ZDGITS - Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

Leskovškova 9E

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije združuje društva iz navedenega strokovnega podro?ja.

Kratek opis zveze:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije združuje društva iz navedenega strokovnega podro?ja.

Klju?ne dejavnosti:

Povezovanje strokovnih društev ter pripadajo?ih dejavnosti stroke

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Gradbenega inženirstva

Tehnikov in tehnologije gradbeništva

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Gradbeni vestnik je glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Mati?ne sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije

a) Regionalna društva GIT: 
   
 1. DGIT Maribor
  Sodna ulica 24, 2000 Maribor
  gsm: 031 822 793 
 www.drustvo-dgitmb.si ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
 Predsednik:  Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.
  On Bregu 8 , 2000 Maribor
Tajnica: Vilma Benkovi?, gsm: 031 822 793 
  
 2. DGIT Celje
 OGP REMONT, d.d. Celje, Oblakova 30, 3000 Celje
 Predsednik: Mag. Branko Kidri?, univ.dipl.inž.grad., 
    Ob?ina Rogaška Slatina (župan) 
   tel: +386 3 81 81 700 
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  Tajnik: Marija Rataj,dipl.inž.grad., Na razgled 7, 3230 Šentjur 
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
 
 3. DGIT Velenje
 GIP VEGRAD, p.o., Stari trg 35, 3320 Velenje 
  Predsednik: Matija Blagus, inž.grad., Jerihova 1, 3320 Velenje 
    tel: +386 3 586 97 66; gsm: 041 639 838 
    fax: +386 3 586 98 18
   e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
 
 4. DGIT Novo mesto
 Novi trg 9, p.p. 104, 8000 Novo mesto
 Predsednik: Slavko Mesojedec,inž.grad., 
    REAL d.o.o. Novo mesto, Ko?evarjeva ul. 2, 8000 Novo mesto 
    gsm: 041 845 131 
   e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  
 5. DGIT Koper 
 Predsednik: Pavel Kova?i?, univ.dipl.inž.grad.,
    Kidri?eva 26, 6000 Koper
 
    tel:+386 5 627 26 61; gsm 041 722 279
 
  e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  
 6. DGIT Nova Gorica - Ajdovš?ina
 SGP GORICA, Erjav?eva 19, 5000 Nova Gorica
 Predsednik:  Aleksander Petri?, univ.dipl.inž.grad., SGP GORICA
    tel: +386 5 335 99 00
    tel: +386 5 302 39 86 (doma)
    fax: +386 5 302 10 33
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
  
 7. DGIT Tolminske
 GRADBENIK TOLMIN, d.o.o., Poljubinj 89-h 5220 Tolmin
 Predsednik: Viktor Kravanja, univ.dipl.inž.grad.,Renova412 d.o.o. Tolmin, 
    Trg M. Tita 8, 5220 Tolmin 
    tel: +386 5 381 18 40; gsm: 041 613 863 
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  Tajnik: Igor Stergar, univ.dipl.inž.grad., GRADBENIK TOLMIN, d.o.o. 
    Poljubinj 89-h, 5220 Tolmin 
   e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  
 b) Specializirana društva GIT:
  
 1. Slovensko društvo za potresno inženirstvo 
 FGG - IKPIR, Jamova 2, 1000 Ljubljana
 Predsednik: prof.dr. Matej Fischinger, univ.dipl.inž.grad. 
    tel: +386 1 476 85 93
    fax: +386 1 425 06 93
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
  
 2. Slovensko društvo konstrukterjev - SDGK 
 Jamova 2, 1000 Ljubljana 
 Predsednik:  Viktor Markelj, univ.dipl.inž.grad. 
    tel: +386 2 234 40 60 (Ponting inženiring d.o.o.) 
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  Podpredsednik:  doc.dr. Jože Lopati?, univ.dipl.inž.grad. 
    tel: +386 1 476 86 00 
    fax: +386 1 125 06 83 
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
  
 3. Slovensko geotehniško društvo - SloGeD
 Jamova 2 , 1000 Ljubljana
 Predsednica:  dr. Ana Petkovšek, univ.dipl.inž.grad. 
    tel: +386 1 476 85 00; gsm: 031 301 172 
    fax: +386 1 425 06 81
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
   
 4. Slovensko društvo za zaš?ito voda 
 Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana 
  Predsednik:  prof.dr. Boris Kompare 
    UL – FGG, Jamova 2, 1000 Ljubljana 
    tel: +386 1 421 74 80 
    fax: +386 1 251 98 97 
    e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  

Kontakt:

Predsednik:

Mirko Vrbek

Telefon:

Faks:

+386 1 52 40 200

+386 1 52 40 199

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zveza-dgits.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si