Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

  • V priponki sporo?ila si oglejte pregled poslovnih prilonosti za mala in srednje velika podjetja (dokument: Poslovne prilonosti za November 2010 1.pdf) in najnoveje tehnoloke ponudbe in povpraevanja (dokument: Tehnoloke ponudbe in povpraevanja ...
  • Dogodki

    Datum: Poslovni dogodki: 11.-12. 11. 2010 Mednarodni kongres finan?nikov, ra?unovodij in dav?nikov v Hotelu Golf na Bledu, Oglejte si program kongresa in seznam gostov ter predavateljev, prijavite pa se lahko tukaj. 30. 11.-3. 12. 20...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si