Arhiv

Filter 

 • Aktualni dogodki | ne spreglejte

  14.-15.2010 DVS (Društvo vzdrževalcev Slovenije) vas vabi na 20. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, ki bo 14. in 15. oktobra 2010 v Velika športna dvorana hotela Planja na Rogli. Tukaj si lahko ogledate vabilo n...
 • Tečaj - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani

  Tečaj: DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Vsebina: Na tečaju bomo predstavili portal Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja enotno vstopno točko do informacijskih virov UL in njegovo uporabo. Portal vsebuje več razli...
 • Tečaj - e-članki in e-knjige

  Tečaj: E-ČLANKI IN E-KNJIGE Vsebina: Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako...
 • Tečaj - Uvod v iskanje in iskalna orodja

  Tečaj: UVOD V ISKANJE IN ISKALNA ORODJA Vsebina: Na tečaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nad...
 • Seminarji - Nastopanje v javnosti

  NASTOPANJE V JAVNOSTI Izvajalka: Danila MOKOREL OMEROVIČ, mag. Hedvika HVALA DERMOL (Zmorem Trajanje: 7 pedagoških ur Kotizacija: 87,63 EUR (n.p.u.) / 104,32 EUR (drugi) Namenjen je: vodilnim in vodstvenim javnim uslužbencem. Cilji: pridobiti in p...
 • Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2010"

  JAVNI RAZPIS "MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA - GENERACIJA 2010" Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Datum objave: 24.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinancira...
 • Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 24.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je s...
 • Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2010

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSOBITVE ZAVODOV IN RAZVOJNIH CENTROV V KMETIJSTVU V LETU 2010 Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave: 17.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet jav...
 • Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letih 2010 in 2011

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PEDAGOŠKEGA ALI RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI V LETIH 2010 IN 2011 Osnovne informacije o razpisu: Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Predmet javnega razp...

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si