Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

 • 22. in 23. novembra 2010 bo na Brdu pri Kranju potekala 2. konferenca Informatika v javni upravi. Vodilna misel letonje konference bo Informatika kot gonilo razvoja javne uprave. Konferenca bo potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo in Mini...
 • MJU: Javni razpis za spodbujanje in razvoj nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 za kompeten?ne centre

  Na Ministrstvu za javno upravo so razglasili objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mre nevladnih organizacij (NVO), regionalnih NVO sti?i? ter vsebinskih mre NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope: sklop 1: S...
 • MVZT: Javni razpis za razvoj kompeten?nih centrov v obdobju 2010-2013

  Objavljen je razpis za sofinanciranje kompeten?nih centrov, ki so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri. Vodijo jih industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, ter so usmerjeni v krepitev spos...
 • Ra?unalnitvo in informatika sta relativno mladi podro?ji strokovnega in znanstvenega delovanja, ki pa sta se v Sloveniji za?eli organizirati skoraj hkrati kot v najrazvitejih dravamh. Dokaz za to je svetovni ra?unalniki kongres IFIP (WCC), ki je ...
 • Stare in nove dav?ne olajave? Katere olajave bomo lahko upotevali pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti za leto 2010? V zadnjih tednih smo dobili nekaj novih dav?nih olajav pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb ...
 • Problematika zamenjave poobla?enih inenirjev in udeleencev pri graditvi objektov Kako postopati v primeru, da je potrebno na ve?jem projektu zamenjati nekoga izmed poobla?enih inenirjev? V kolikor pride med gradnjo do spremembe udeleenca pri gradi...
 • Priro?nik za inovatorje (www.imamidejo.si): Razkritje informacij in zaupnost

  Priro?nik za inovatorje (www.imamidejo.si): Razkritje informacij in zaupnost Nevarno je razkriti neko idejo, ?e je nismo poprej ustrezno pravno za?itili. Tvegamo predvsem naslednje: Nekdo, ki vao idejo pozna, jo lahko izkoristi v svoj prid kar obi...
 • Ope?na ograja prihodnosti?

  OPE?NA OGRAJA PRIHODNOSTI? Kako narediti zidano ograjo, ki bo imela vse lastnosti in prednosti elezne ograje? Preprosto, posnetek si oglejte Tukaj. Vir: www.abc.net.au....
 • ZLOLJIVE SMU?I Slovenska izumitelja carving smu?i Pavel kofic in Jure Franko sta tokrat izumila smu?i, ki jih je mogo?e zloiti. S tem sta reila teavo transportu in prenaanja klasi?nih smu?i. Tukaj preberite ve?. Vir: www.foruminovacij.si....
 • LEGENDA, NOV DIZAJN SUPER-NAKED MOTORNEGA KOLESAPovzetek: Iranski dizajner Mohammad Reza Shojaie je zasnoval novo obliko naked cestnega motorja. Sodobna vrhunska oblika ?rpa navdih iz starodavnih perzijskih pismenk, od koder izhaja tudi ime Osture ...
 • Kon?no - Jadrnica, ki leti!

  KON?NO JADRNICA, KI LETI Za Jamesa Bonda morda ni? novega, v resni?nem svetu pa sta bila e do nedavnega letalo in jadrnica nekaj nezdruljivega. Konec avgusta pa je Francoski dizajner Yelken Octuri predstavil svoj dizajn futuristi?ne jadrnice meani...
 • Kako posneti 3D film??

  KAKO POSNETI 3D FILMLeto 2010 se je odvijalo v znamenju 3D tehnike. Oglejte si, kako preprosto je kar doma posneti 3D film. Vse kar potrebujete je nekaj osnovne opreme, nekaj brezpla?nih programov, dostopnih na spletu in nekaj zanosa in navduenja. Vir: h...
 • U?INKOVITOST SOLARNIH CELIC NOV REKORD Ve?ina solarnih celic, ki jih je mogo?e ta hip kupiti na prodajnih policah, dosega priblino 15% u?inkovitost. Pred kratkim pa je podjetje SunPower Corp. Predstavilo prototip son?ne celice z 24.2%  u?inkovito...
 • Projekt firefly: sikorsky demonstrira uporabo tehnologije pri elektri?nem helikopterju

  PROJEKT FIREFLY: SIKORSKY DEMONSTRIRA UPORABO TEHNOLOGIJE PRI ELEKTRI?NEM HELIKOPTERJU Povzetek: Na letonjem sejmu AirVenture je podjetje Sikorsky v okviru projekta Firefly, predstavilo svojo razli?ico helikopterja S-300C na elektri?ni pogon. Z njim so n...
 • Prva javna polnilna postaja za elektri?na vozila v ZDA

  PRVA JAVNA POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRI?NA VOZILA V ZDA Povzetek: V Portlandu (zvezna drava Oregon) so v garai poslopja World Trade Center odprli prvo javno hitro polnilno postajo v ZDA. Zdaj lahko vsak, e v ?asu kosila (20-30 minutah), napolni do 80%...
 • Dogodki

  Celoten seznam prihajajo?ih dogodkov do meseca Novembra 8.-15.9.            MEDNARODNI OBRTNI SEJEM, Celje, Slovenija3.-5.9.             AV...
 • Evropski portal namenjen raziskovalcem

  Evropski portal namenjen raziskovalcem EURAXESS SLOVENIA je evropski portal namenjen raziskovalcem, ki i?ejo tipendije, delovna dovoljenja ali podjetjem in drugim organizacijam, ki elijo zaposliti raziskovalce. Tukaj preberite ve?. Vir: Portal Imam i...
 • Razpisanih je 4,7 milijarde evropskih nepovratnih sredstev

  Razpisanih je 4,7 milijarde evropskih nepovratnih sredstev Evropska komisija je konec julija, v sklopu 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj (7. OP), razpisala 4,771 milijarde evrov nepovratnih sredstev. 7. OP je program Evropske skupnosti za razi...
 • MKGP: Izhodi?a Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki EU po letu 2013. Vir: www.mkgp.gov.si. Preberite ve?...
 • MG: Vabilo na informativni dan o javnem razpisu za dodelitev sredstev ESRR

  MG: Vabilo na informativni dan o javnem razpisu za dodelitev sredstev ESRR Razvojni centri slovenskega gospodarstva Ministrstvo za gospodarstvo (MG) bo v torek, 7. 9. 2010, organiziralo informativni dan o javnem razpisu Razvojni centri slovenskega gospo...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si