Arhiv

Filter 

 • Organizacija pravnih subjektov v gradbeništvu

  Vsebina Marsikateri podjetnik in gospodarska družba se sprašujeta, katere splošne akte morata sprejeti in kako se morata organizirati, da bosta zadostila zakonodaji, ki se iz dneva v dan spreminja. Pregled posameznih pravnih subjektov na področju gra...
 • NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - Tehnična regulativa - 2. del (Sistemi električnih inštalacij)

  Vsebina Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 izdalo »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah« ter pripadajočo tehnično smernico, v nadaljevanju TS, »TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacij...
 • Predstavitev diplomskih del študentov FGG - geodezija iz šolskega leta 2009/2010

  Vsebina Predavanje takšne vrste bo letos že tretjič. Matična sekcija geodetov, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Oddelkom za geodezijo, naredi izbor najbolj kvalitetnih diplomskih del študentov v tekočem letu. Prizadevamo si ...
 • Vakuumska kanalizacija s strokovno ekskurzijo

  Vsebina Kratki zgodovinski prikaz razvoja teh komunalnih kanalizacijskih omrežij. Gradnja teh naprav v Sloveniji. Trenutno uspešno obratujejo širom Slovenije namreč že štiri vakuumska komunalna omrežja. V nadaljevanju bo obširen prikaz njihovega ...
 • Minimalne zahteve požarne varnosti

  Vsebina Po uvodu, v katerem bodo razložene osnove razvoja požara v stavbah, bodo predstavljene potencialne požarne nevarnosti zaradi posameznih tipičnih dejavnosti v posameznih vrstah objektov. Sledila bo kratka predstavitev slovenske in evropske zak...
 • Nizkonapetostne električne inštalacije - Tehnična smernica TSG-N-002:2009 - 1. del

  Vsebina Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 izdalo »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah « ter pripadajočo tehnično smernico, v nadaljevanju TS, »TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalaci...
 • Konstrukcije za zaščito pred hrupom (ceste in železnice)

  Vsebina Hrup ima, tako v zunanjem naravnem in življenjskem okolju kot tudi v notranjem bivalnem okolju, verjetno največji vpliv na kakovost bivanja in tudi na zdravje. Med viri hrupa je hrup, ki nastane kot posledica cestnega in železniškega prometa ...

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si