Arhiv

Filter 

  • Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in Izdelava ter uporaba varnostnega poročila

    Vsebina Da se tveganje za zdravje človeka in za okolje kar se da zmanjša, in da kemijska varnost v nobenem primeru ni podcenjena, vključujejo odgovorni projektanti varnost in zdravje praktično v vse faze projektne dokumentacije. Od začetnih analiz m...
  • Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

    Vsebina Predavanje je zamišljeno bolj kot delavnica, saj je zaželeno aktivno sodelovanje slušateljev. Poudarek je na funkcijah in odgovornostih posameznih udeležencev gradnje (izvajalec, projektant, nadzornik, podizvajalec). ...

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si