Arhiv

Filter 

 • Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov

  Vsebina V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleženci pri gradnji, čemur mnogokrat botruje slabo ali površno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov. Namen seminarja je nazo...
 • Varnost in zdravje pri delu kot aspekt pri projektiranju stanovanjskih in tehnoloških objektov

  Vsebina Namen izobraževanja je predstavitev obsežnega sistema mednarodnih in domačih pravnih pravil, ki urejajo vprašanja zaposlitve in dela ter odgovornosti za varnost in zdravje v zvezi z delom, s posebnim poudarkom na praktičnih problemih v zvezi...
 • Projektiranje, naročanje in nadziranje asfalterskih del

  Vsebina Namen izobraževanja je, da se projektanti, naročniki in nadzorniki bolj podrobno spoznajo z novimi tehnologijami na področju asfalterstva, z novimi standardi, ki so izšli v letu 2008, vključno z novimi označbami asfaltnih zmesi in z novimi ...
 • Kako učinkovito obvladovati GOI projekte od zasnove do izvedbe

  Vsebina Velika večina (večjih) slovenskih GOI projektov se odvija na izredno nizkem organizacijskem nivoju, kar povzroča velike odmike od načrtovanih ciljev kvalitete, terminov in stroškov izvedbe. Kakšen organizacijski pristop lahko obvladuje oz. ...

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si