Arhiv

Filter 

 • Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in Izdelava ter uporaba varnostnega poročila

  Vsebina Da se tveganje za zdravje človeka in za okolje kar se da zmanjša, in da kemijska varnost v nobenem primeru ni podcenjena, vključujejo odgovorni projektanti varnost in zdravje praktično v vse faze projektne dokumentacije. Od začetnih analiz m...
 • Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

  Vsebina Predavanje je zamišljeno bolj kot delavnica, saj je zaželeno aktivno sodelovanje slušateljev. Poudarek je na funkcijah in odgovornostih posameznih udeležencev gradnje (izvajalec, projektant, nadzornik, podizvajalec). ...
 • Zahteve za nizkonapetostne inštalacije v stavbah in za zaščito stavb pred strelo - 2.del

  Vsebina S sprejetjem novega pravilnika, in sicer »Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah« ter pripadajoče tehnične smernice »TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije«, so projektantom določena no...
 • Vabilo na delavnico - Prostovoljno certificiranje monterjev za požarno zaščito stavb kot možne oblike usposabljanja oziroma licenciranja izvajalcev gradbenih in instalacijskih del s strani NVO

  Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS)  V A B I   N A   D E L A V N I C O »Prostovoljno certificiranje monterjev za požarno zaščito stavb kot možne oblike usposabljanja oziroma licenciranja izvajalcev gradbenih in inst...
 • Zadrževanje in ponikanje padavisnkih vod - ponovitev

  Vsebina Potrebe odvoda padavinskih vod z urbanih površin se večajo predvsem zaradi intenzivne pozidave in intenzivnejših padavin zaradi podnebnih sprememb. Med raznimi ukrepi za zadrževanje in odvod padavinskih vod, bomo predstavili podzemno zadržev...
 • Usklajevanje in upoštevanje interesov v prostoru

  Vsebina V prostoru se srečujejo številni interesi posameznikov in skupin. Prostorsko načrtovanje je v svojem bistvu usklajevanje teh interesov in hkrati njihovo zastopanje, način zagotavljanja njihove uresničitve. Usklajevanje interesov postaja vedn...
 • Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitev

  Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitev V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleženci pri gradnji, čemur mnogokrat botruje slabo ali površno poznavanj...
 • Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov

  Vsebina V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleženci pri gradnji, čemur mnogokrat botruje slabo ali površno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov. Namen seminarja je nazo...
 • Varnost in zdravje pri delu kot aspekt pri projektiranju stanovanjskih in tehnoloških objektov

  Vsebina Namen izobraževanja je predstavitev obsežnega sistema mednarodnih in domačih pravnih pravil, ki urejajo vprašanja zaposlitve in dela ter odgovornosti za varnost in zdravje v zvezi z delom, s posebnim poudarkom na praktičnih problemih v zvezi...
 • Projektiranje, naročanje in nadziranje asfalterskih del

  Vsebina Namen izobraževanja je, da se projektanti, naročniki in nadzorniki bolj podrobno spoznajo z novimi tehnologijami na področju asfalterstva, z novimi standardi, ki so izšli v letu 2008, vključno z novimi označbami asfaltnih zmesi in z novimi ...
 • Kako učinkovito obvladovati GOI projekte od zasnove do izvedbe

  Vsebina Velika večina (večjih) slovenskih GOI projektov se odvija na izredno nizkem organizacijskem nivoju, kar povzroča velike odmike od načrtovanih ciljev kvalitete, terminov in stroškov izvedbe. Kakšen organizacijski pristop lahko obvladuje oz. ...

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si