Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

 • V priponki sporo?ila si oglejte pregled poslovnih prilonosti za mala in srednje velika podjetja (dokument: Poslovne prilonosti za November 2010 1.pdf) in najnoveje tehnoloke ponudbe in povpraevanja (dokument: Tehnoloke ponudbe in povpraevanja ...
 • Dogodki

  Datum: Poslovni dogodki: 11.-12. 11. 2010 Mednarodni kongres finan?nikov, ra?unovodij in dav?nikov v Hotelu Golf na Bledu, Oglejte si program kongresa in seznam gostov ter predavateljev, prijavite pa se lahko tukaj. 30. 11.-3. 12. 20...
 • Aktualni dogodki | ne spreglejte

  14.-15.2010 DVS (Drutvo vzdrevalcev Slovenije) vas vabi na 20. Tehniko posvetovanje vzdrevalcev Slovenije, ki bo 14. in 15. oktobra 2010 v Velika portna dvorana hotela Planja na Rogli. Tukaj si lahko ogledate vabilo na 20....
 • Te?aj: DIGITALNA KNJINICA UNIVERZE V LJUBLJANI Vsebina: Na te?aju bomo predstavili portal Digitalna knjinica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja enotno vstopno to?ko do informacijskih virov UL in njegovo uporabo. Portal vsebuje ve? razli?nih f...
 • Te?aj - e-?lanki in e-knjige

  Te?aj: E-?LANKI IN E-KNJIGE Vsebina: Na te?aju bomo predstavili dostopne naro?nike servise z elektronskimi ?asopisi, naro?nike servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na prakti?nih primerih pokaemo, kako ugotovimo...
 • Te?aj - Uvod v iskanje in iskalna orodja

  Te?aj: UVOD V ISKANJE IN ISKALNA ORODJA Vsebina: Na te?aju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrenik, ki je izhodi?e do razli?nih virov. V nadaljeva...
 • Seminarji - Nastopanje v javnosti

  NASTOPANJE V JAVNOSTI Izvajalka: Danila MOKOREL OMEROVI?, mag. Hedvika HVALA DERMOL (Zmorem Trajanje: 7 pedagokih ur Kotizacija: 87,63 EUR (n.p.u.) / 104,32 EUR (drugi) Namenjen je: vodilnim in vodstvenim javnim uslubencem. Cilji: pridobiti in pogl...
 • Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2010"

  JAVNI RAZPIS "MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA - GENERACIJA 2010" Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo Datum objave: 24.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciran...
 • Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na podro?ju u?inkovite rabe in obnovljivih virov energije

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODRO?JU U?INKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 24.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sof...
 • Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2010

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSOBITVE ZAVODOV IN RAZVOJNIH CENTROV V KMETIJSTVU V LETU 2010 Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave: 17.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet jav...
 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PEDAGOKEGA ALI RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA TUJIH DRAVLJANOV V SLOVENIJI V LETIH 2010 IN 2011 Osnovne informacije o razpisu: Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in tipendije Predmet javnega razpisa...
 • Kako ekoloka so dejansko elektri?na vozila? Ker ne proizvajajo izpunih plinov so elektri?na vozila vse bolj priljubljena alternativa vozilom z notranjim izgorvanjem. Vozi se z elektri?nim vozilom je vsekakor ekoloko, kakp pa je z njihovo proizvodnjo...
 • 10 nasvetov za u?inkovit nastop na sejmu

  10 nasvetov za u?inkovit nastop na sejmu 1. Predhodno dobro prou?ite izbrani sejem. 2. Dolo?ite jasne cilje vaega nastopa na sejmu. 3. Obvestite vse obstoje?e in potencialne stranke o vaem nastopu na sejmu. 4. Pri postavitvi razsta...
 • Orodje za izdelavo poslovnega na?rta

  Orodje za izdelavo poslovnega na?rta Vsi inovativni posamezniki imate na voljo brezpla?no uporabo orodja, s katerim boste hitro in u?inkovito izdelali celovit poslovni na?rt, vklju?no s finan?nimi projekcijami in bilancami. V okviru projekta  JAPTI ...
 • Evropska podjetnika mrea (EEN): Poslovne prilonosti za podjetja v septembru 2010 Tu si oglejte pregled poslovnih prilonosti za mala in srednje velika podjetja.Preberite ve?...
 • Finalisti za inovacijsko nagrado James Dyson

  Finalisti za inovacijsko nagrado James DysonOglejte si letonje finaliste  in njihove izume. Preberite ve?...
 • Gorenjeva SmarSofa

  Gorenjeva SmarSofa Pri Gorenju so predstavili nov izum, primeren za vsakega pravega zape?karja. Sedena garnitura z vgrajenim hladilnikom, ki vklju?uje hladilne, vrte?e se pladnje za strebo hrane. Aktivirate pa jih kar z daljinskih upravljavcem. Preber...
 • Bugattijev Veyron Super Sport najhitreji serijski avto na svetu Po novem je mogo?e po cesti drveti e hitreje. Z Bugattijevim novim avtomobilom, Veyron Super Sport, lahko v eni uri prepotujete natanko 431,072 kilometrov... Preberite ve? ...
 • Video: kako pilotirati helikopter

  Video: kako pilotirati helikopterVas zanima kako se pilotira helikopter? Vzemite si pet minut in se nau?ite osnov. Morda vam kdaj pride prav. ...
 • Raziskovalci ustvarili aluminijsko zlitino z mo?jo jekla

  S pomo?jo nove tehnike, ki omogo?a izgradnjo nanostruktur, so raziskovalci ustvarili ultra mo?no aluminijevo zlitino. Ta naj bi bila po mo?i enaka jeklu, pa vendar dovolj elasti?na, da omogo?a raztezanje in ne razpade pod stresom. Enako tehniko naj bi b...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si