Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DCAI

News image

Drutvo Claustra Alpium Iuliarum je drutvo, ki deluje na podro?ju rimske dedi?ine. Ime&...

Preberi ve?

SDL

News image

Slovensko drutvo za laboratorijske ivali je drutvo, ki deluje na podro?ju laboratorijsk...

Preberi ve?

DSSK

News image

Svetovni slovenski kongres (SSK) je organizacija, ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije....

Preberi ve?

IOVE Kranj

News image

Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo izvedbo st...

Preberi ve?

ZSIRPNRS

News image

Zdruenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod Slovenije: Izvedenci za analizo ...

Preberi ve?

DCM-SVS

News image

DCM-SVS - Drutvo za ceste Severovzhodne Slovenije: namen je omogo?iti ?lanom, da izraajo...

Preberi ve?

DSSi

News image

Drutvo strojnikov Slovenije: Delujemo inovativno, povezovalno in teimo k soustvarjanju u...

Preberi ve?

DSI Maribor

News image

Drutvo strojnih inenirjev Maribor: DRUTVO STROJNIH INENIRJEV MARIBOR je bilo ustanovlj...

Preberi ve?

DBPRSI

News image

Drutvo za boj proti rev?ini in socialni izklju?itvi - Slovenija deluje na podro?ju rev?...

Preberi ve?
 • SDVT

  Slovensko drutvo za varilno tehniko: Slovensko dr

 • AK-NSR

  Avto klub NSR je klub, ki deluje na podro?ju avto-

 • SSD

  Sindikat strokovnih delavcev Litostroj Power d.o.o

 • IAESTE

  Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo

 • DIT-RRPS

  Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki

 • Zbornica VZD

  Zbornica varnosti in zdravlja pri delu: ?lanstvo v

 • IPOP

  Intitut za politike prostora (IPoP) deluje kot ne

 • SIZ

  Slovenska inenirska zveza: Slovenska inenirska z

 • DE Domale-Menge-Ka

  Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik je drut

 • PGD Rakek

  Prostovoljno gasilsko drutvo Rakek: Poari, gaen

 • EESTEC

  Poglavitni cilj EESTEC International-a je razvoj m

 • SLOGED

  Slovensko geotehniko drutvo zdruuje strokovnjak

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

LD Trojane-Obolt

News image

Lovska druina Trojane - Obolt: Lovi?e meri skupaj z lovno in ne lovno povrino 2690 ha. Nahaja se na vzhodnem ...

Preberi ve?

IAESTE

Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks tudentov tehnike in naravoslovja ter izobrae...

Preberi ve?

ZDVTS

News image

Zveza drutev za varilno tehniko Slovenije: Zveza, ki se ukvarja z povezovanjem z regionalnimi drutvi za varilno...

Preberi ve?

ED Dolenjska

News image

Elektrotehniko drutvo Dolenjska: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvoDolenjska ...

Preberi ve?

EESTEC

Poglavitni cilj EESTEC International-a je razvoj mednarodnih povezav in izmenjav tudentov. Ime drutva in ...

Preberi ve?

BDS

News image

Botani?no drutvo Slovenije: Je bilo rojeno na ustanovnem ob?nem zboru, 28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lah...

Preberi ve?

ZITT Slovenije

News image

Le redka stanovska zdruenja se lahko pohvalijo s tako dolgo in bogato tradicijo, kot Zveza tekstilcev Slovenije,...

Preberi ve?

DAO

News image

Drutvo arhitektov Obale: DAO aktivno sodeluje pri strokovnem svetovanju priprave gradiva za akreditacijo Fakulte...

Preberi ve?

DE Maribor

News image

Drutvo energetikov Maribor: Glavna naloga drutva je strokovno izobraevanje ?lanov v obliki seminarjev in te?aj...

Preberi ve?
 • SLAIS

  Slovensko drustvo za umetno inteligenco (angle?sk

 • CGD

  Celjsko geodetsko drutvo je prostovoljno, neprido

 • SPD

  Slovensko prehransko drutvo: V programu aktivnost

 • SDMPT

  Slovensko drutvo za merilno in procesno tehniko:

 • ED Maribor

  Elektrotehniko drutvo Maribor: Cilj drutva je p

 • DE Domale-Menge-Kamnik

  Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik je drut

 • DE Brestanica

  Drutvo energetikov-Brestanica je drutvo, ki delu

 • RK Krko

  Rokometni klub Krko: Ljubitelji rokometa: lansko

 • DMT

  Drutvo mladi in tobak: Povezuje dijake, tudente,

 • DSIT Lesce

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Lesce: Dru

 • DE Ravne

  Drutvo energetikov-Ravne je drutvo, ki deluje na

 • PGD Rakek

  Prostovoljno gasilsko drutvo Rakek: Poari, gaen

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si