Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DSIT Celje

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Celje: Je prostovoljno samostojno, nepridobitno zd...

Preberi ve?

SDR Maribor

News image

Slovensko drutvo za razsvetljavo Maribor: SDR je prostovoljno samostojno nepridobitno str...

Preberi ve?

BDS

News image

Botani?no drutvo Slovenije: Je bilo rojeno na ustanovnem ob?nem zboru, 28. aprila 1998 v ...

Preberi ve?

ED Ravne

News image

Elektrotehniko drutvo Ravne: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo ...

Preberi ve?

SDZV

News image

Slovensko zdruenje za za?ito voda: SDZV je Slovensko drutvo za za?ito voda, ki je bilo...

Preberi ve?

DVS

News image

Drutvo vzdrevalcev Slovenije: Drutvo vzdrevalcev Slovenije je tista to?ka v dravi, kj...

Preberi ve?

ED Nova Gorica

News image

Elektrotehniko drutvo Nova Gorica je drutvo, ki deluje na podro?ju elektrotehnike. Ime...

Preberi ve?

SOS

News image

SOS-so?utna Slovenija: Civilno drubeno gibanje SOS-so?utna Slovenija sporo?a,vabi,nagovar...

Preberi ve?

MIDEM

News image

Strokovno drutvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM - Lj...

Preberi ve?
 • ZGS

  Zveza geografov Slovenije: Zveza geografov Sloveni

 • KK TRIGLAV

  Karate klub Triglav: Trenutno teje e ve? kot 80

 • DGIT Celje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje: Dr

 • ZD Celje

  Zgodovinsko drutvo Celje je strokovna organizacij

 • ZEG

  Zveza ekolokih gibanj Slovenije - ZEG je zveza dr

 • ISIT

  Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi

 • ZDGITS

  Zveza drutev gradbenih inenirjev in tehnikov Slo

 • NEC

  Notranjski ekoloki center (NEC): Je nevladni in n

 • DSP

  Drutvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoro?ni ci

 • FVDO

  Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: Fundac

 • SZPV

  Slovensko zdruenje za poarno varnost: Slovensko

 • OLT

  Drutvo OLT danes deluje kot samostojna enota. Po

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ZMKS

News image

Zveza moto klubov Slovenije: Pri nai zvezi je dobrodoel vsak posameznik ali klub, ki ima kakrenkoli interes so...

Preberi ve?

DE Domale-Menge-Ka...

News image

Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik je drutvo, ki deluje na podro?ju energetike... Ime drutva in Lo...

Preberi ve?

SKIAH

News image

Drutvo slovenski komite mednarodnega zdruenja hidrogeologov - IAH: Smo drutvo, ki zdruije raziskovalce, strok...

Preberi ve?

ZDIT Maribor

News image

Zveza drutev inenirjev in tehnikov Maribor: Zveza ZDIT Maribor zdruuje razumnike in ljubitelje tehnikih ved m...

Preberi ve?

SOS

News image

SOS-so?utna Slovenija: Civilno drubeno gibanje SOS-so?utna Slovenija sporo?a,vabi,nagovarja, osve?a,izobrauje,...

Preberi ve?

PGD Rakek

News image

Prostovoljno gasilsko drutvo Rakek: Poari, gaenje, intervencija, izobraevanje, dogodki, proslave... Ime dru...

Preberi ve?

KK TRIGLAV

News image

Karate klub Triglav: Trenutno teje e ve? kot 80 ?lanov, z vsakodnevno vadbo pa spodbuja mlade k zdravemu preiv...

Preberi ve?

EPeKa

News image

Znanstveno raziskovalno zdruenje za umetnost, kulturno-izobraevalne programe in tehnologijo EPeKa: EPeKa je bil...

Preberi ve?

SKD

News image

Slovensko kemijsko drutvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Zdruuje strokovnjake s podro?ij kemije, kemijske tehn...

Preberi ve?
 • SDHR

  Slovensko drutvo za hidravli?ne raziskave: Vzpodb

 • SIZ

  Slovenska inenirska zveza: Slovenska inenirska z

 • ISIT

  Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi

 • DITT Maribor

  Drutvo inenirjev in tehnikov tekstilcev Maribor:

 • DVI Gorenjske

  Drutvo varnostnih inenirjev Gorenjske predstavlj

 • SDOO

  Strokovno drutvo za operativno odli?nost je zdru

 • DGIT Maribor

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Maribor j

 • ZTK Nova Gorica

  Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza dru

 • DAO

  Drutvo arhitektov Obale: DAO aktivno sodeluje pri

 • PGD

  Podravsko gozdarsko drutvo: Drutvo, ki deluje na

 • DNSOS

  Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Sloveni

 • DINARICUM

  Drutvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si