Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

Drutvo ivilcev

News image

Drutvo ivilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije: Drutvo ivi...

Preberi ve?

SZPV

News image

Slovensko zdruenje za poarno varnost: Slovensko zdruenje za poarno varstvo je bilo ust...

Preberi ve?

ZTK Nova Gorica

News image

Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza drutev in njihovih asociacij s podro?ja te...

Preberi ve?

IAESTE

Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks tudentov tehnike in na...

Preberi ve?

DE Trbovlje

News image

Drutvo energetikov-Trbovlje je drutvo, ki deluje na podro?ju energetike... Ime dru...

Preberi ve?

DVI Velenje

News image

Drutvo varnostnih inenirjev Velenje: Predlagamo posvete oziroma okrogle mize s strani ne...

Preberi ve?

DMT

News image

Drutvo mladi in tobak: Povezuje dijake, tudente, u?itelje in zdravstvene delavcev ter je...

Preberi ve?

SOS

News image

SOS-so?utna Slovenija: Civilno drubeno gibanje SOS-so?utna Slovenija sporo?a,vabi,nagovar...

Preberi ve?

AK Slovenjske konjic...

News image

Aeroklub Slovenske Konjice deluje v obliki drutva in je samostojno, nepridobitno zdruenj...

Preberi ve?
 • EZS

  Elektrotehnika zveza Slovenije: Elektrotehnika z

 • ED Dolenjska

  Elektrotehniko drutvo Dolenjska: Ime drutva in

 • CIGRE-CIRED

  Slovensko zdruenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

 • ZSIRPNRS

  Zdruenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih

 • DGIT Maribor

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Maribor j

 • FVDO

  Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: Fundac

 • Slovenski E-forum

  Slovenski E-forum, drutvo za energetsko ekonomiko

 • SDFT

  Slovensko drutvo za fluidno tehniko. Ime drutva

 • DTV

  Drutvo tehni?nih vodij povrinsko odkopavanje je

 • ZDJP

  Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko: Ime drut

 • EPeKa

  Znanstveno raziskovalno zdruenje za umetnost, kul

 • SIZ

  Slovenska inenirska zveza: Slovenska inenirska z

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

SKIAH

News image

Drutvo slovenski komite mednarodnega zdruenja hidrogeologov - IAH: Smo drutvo, ki zdruije raziskovalce, strok...

Preberi ve?

DCM-SVS

News image

DCM-SVS - Drutvo za ceste Severovzhodne Slovenije: namen je omogo?iti ?lanom, da izraajo, oblikujejo in uresni?...

Preberi ve?

ZAVOD-RISI

News image

Zavod RISI (zavod za reevanje problematike na podro?ju rev?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem ...

Preberi ve?

ZEG

News image

Zveza ekolokih gibanj Slovenije - ZEG je zveza drutev, intitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v kat...

Preberi ve?

DSI Maribor

News image

Drutvo strojnih inenirjev Maribor: DRUTVO STROJNIH INENIRJEV MARIBOR je bilo ustanovljeno leta 1953, kar sovp...

Preberi ve?

ED Zasavje-Trbovlje

News image

Elektrotehniko drutvo Zasavje-Trbovlje: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo Zasavje...

Preberi ve?

IAESTE

Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks tudentov tehnike in naravoslovja ter izobrae...

Preberi ve?

DVISR

News image

Drutvo varnostnih inenirjev Severnoprimorske regije predstavlja drutvo, ki deluje na podro?ju varnostnega ine...

Preberi ve?

DSIT Ljubljana

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Ljubljana: Drutvo deluje v okviru Zveze strojnih inenirjev Slovenije. N...

Preberi ve?
 • SDHR

  Slovensko drutvo za hidravli?ne raziskave: Vzpodb

 • SSD

  Sindikat strokovnih delavcev Litostroj Power d.o.o

 • ZDGITS

  Zveza drutev gradbenih inenirjev in tehnikov Slo

 • DAS

  Drutvo avtomatikov Slovenije: Drutvo avtomatikov

 • DJS

  Drutvo jedrskih strokovnjakov Slovenije: Drutvo

 • LD Trojane-Obolt

  Lovska druina Trojane - Obolt: Lovi?e meri skup

 • SDS

  Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne

 • ZDES

  Zveza drutev energetikov slovenije: Namen Zveze d

 • DTAVO

  Drutvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave

 • DVS

  Drutvo vzdrevalcev Slovenije: Drutvo vzdrevalc

 • SDM

  Slovensko drutvo za materiale Ime drutva i

 • DGIT Velenje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje j

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si