Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

MIDEM

News image

Strokovno drutvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM - Lj...

Preberi ve?

SLOGED

News image

Slovensko geotehniko drutvo zdruuje strokovnjake s podro?ij mehanike tal, mehanike kamn...

Preberi ve?

ZSIS

News image

Zveza strojnih inenirjev Slovenije: Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je ...

Preberi ve?

IOVE Kranj

News image

Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo izvedbo st...

Preberi ve?

ZDJP

News image

Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko: Ime drutva in Logotip: Zgodovinsko dru...

Preberi ve?

ZEG

News image

Zveza ekolokih gibanj Slovenije - ZEG je zveza drutev, intitutov, zavodov, ustanovitev ...

Preberi ve?

DITP

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov papirnitva: Drutvo inenirjev in tehnikov papirnitva pov...

Preberi ve?

SDL

News image

Slovensko drutvo za laboratorijske ivali je drutvo, ki deluje na podro?ju laboratorijsk...

Preberi ve?

DE Ravne

News image

Drutvo energetikov-Ravne je drutvo, ki deluje na podro?ju energetike... Ime drutv...

Preberi ve?
 • DE Maribor

  Drutvo energetikov Maribor: Glavna naloga drutva

 • DSIT Celje

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Celje: Je

 • EZS

  Elektrotehnika zveza Slovenije: Elektrotehnika z

 • DBPRSI

  Drutvo za boj proti rev?ini in socialni izklju?i

 • DIT-RRPS

  Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki

 • DMT

  Drutvo mladi in tobak: Povezuje dijake, tudente,

 • DUPPS

  Drutvo urbanistov in prostorskih planerjev Sloven

 • DVI Gorenjske

  Drutvo varnostnih inenirjev Gorenjske predstavlj

 • DE Domale-Menge-Ka

  Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik je drut

 • VAKUUM-TC

  Tehnoloki center za vakuumsko tehniko - VAKUUM TC

 • ISIT

  Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi

 • DPE

  Drutvo pilotov Elisa je med najmlajimi letalskim

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

SDMPT

News image

Slovensko drutvo za merilno in procesno tehniko: Drutvo povezuje strokovnjake nevladnih organizacij za interakc...

Preberi ve?

SDS

News image

Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne aktivnosti na statisti?nem podro?ju. Ime drutva in Logot...

Preberi ve?

ZSIRPNRS

News image

Zdruenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod Slovenije: Izvedenci za analizo prometnih nezgod so org...

Preberi ve?

ED Zasavje-Trbovlje

News image

Elektrotehniko drutvo Zasavje-Trbovlje: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo Zasavje...

Preberi ve?

DMT

News image

Drutvo mladi in tobak: Povezuje dijake, tudente, u?itelje in zdravstvene delavcev ter je ?lan Evropske zveze ne...

Preberi ve?

ZTK Nova Gorica

News image

Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza drutev in njihovih asociacij s podro?ja tehni?ne kulture. Ima sta...

Preberi ve?

ZEG

News image

Zveza ekolokih gibanj Slovenije - ZEG je zveza drutev, intitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v kat...

Preberi ve?

DITLES

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je strokovna stanovska organizacija, ki zdruuje strokovnjake ...

Preberi ve?

SDM

News image

Slovensko drutvo za materiale Ime drutva in Logotip: Slovensko drutvo zamateriale

Preberi ve?
 • DGIT Velenje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje j

 • ISIT

  Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi

 • AOPA

  Aopa Slovenije predstavlja zdruenje lastnikov let

 • SDL

  Slovensko drutvo za laboratorijske ivali je dru

 • DINARICUM

  Drutvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni

 • DSP

  Drutvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoro?ni ci

 • SDOO

  Strokovno drutvo za operativno odli?nost je zdru

 • EPeKa

  Znanstveno raziskovalno zdruenje za umetnost, kul

 • KTB Krko

  Klub Tajskega boksa Krko: Klub z vsakodnevno vadb

 • DSIT Jesenice

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Jesenice.

 • SDKH

  Slovensko drutvo hladilne in klimatizacijske tehn

 • ED Slovenj Gradec

  Elektrotehniko drutvo Slovenj Gradec deluje na p

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si