Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

MDVI DPBK

News image

Medob?insko drutvo varnostnih inenirjev in Dolenjske, Posavja in Bele Krajine predstavlj...

Preberi ve?

ZSS

News image

Zdruenje seniorjev Slovenije zdruuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in stro...

Preberi ve?

SDZV

News image

Slovensko zdruenje za za?ito voda: SDZV je Slovensko drutvo za za?ito voda, ki je bilo...

Preberi ve?

DE otanj

News image

Drutvo energetikov otanj: Podro?je dela energetika Ime drutva in Logotip: ...

Preberi ve?

KTB Krko

News image

Klub Tajskega boksa Krko: Klub z vsakodnevno vadbo pod nadzorom treh, s strani KBZS licen...

Preberi ve?

ZDVIS

News image

Zveza drutev varnostnih inenirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se zdruujejo ob?i...

Preberi ve?

SDVT

News image

Slovensko drutvo za varilno tehniko: Slovensko drutvo za varilno tehniko (SDVT) je ?lan ...

Preberi ve?

ZTK Nova Gorica

News image

Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza drutev in njihovih asociacij s podro?ja te...

Preberi ve?

AREA-GEA

News image

AREA GEA - Zavod za razvoj in izobraevanje Cerknica: Ime drutva in Logotip: A...

Preberi ve?
 • ZJDS

  Zveza joga drutev Slovenije: Razisovanje na podro

 • DSIT Krko

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Krko: Tre

 • SDBR

  Slovensko drutvo za biologijo rastlin je drutvo

 • DITG Poso?ja

  Drutvo inenirjev in tehnikov gozdarstva Poso?ja:

 • SSD

  Sindikat strokovnih delavcev Litostroj Power d.o.o

 • DSIT Nova Gorica

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Nova Goric

 • SDA

  Slovensko drutvo za akustiko: Slovensko drutvo z

 • DE Maribor

  Drutvo energetikov Maribor: Glavna naloga drutva

 • ZSIS

  Zveza strojnih inenirjev Slovenije: Zveza strojni

 • IAESTE

  Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo

 • DVI Koper

  Drutvo varnostnih inenirjev Koper je drutvo, ki

 • ZDJP

  Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko: Ime drut

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ZPLS

News image

Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza drutev, ki se ukvarjajo s prostim letenjem. ZPLS zdruuje jadr...

Preberi ve?

DITT Ljubljana

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov tekstilcev Ljubljana predstavlja drutvo, ki deluje na podro?ju tekstilstva. Ime&...

Preberi ve?

KK TRIGLAV

News image

Karate klub Triglav: Trenutno teje e ve? kot 80 ?lanov, z vsakodnevno vadbo pa spodbuja mlade k zdravemu preiv...

Preberi ve?

ED Ravne

News image

Elektrotehniko drutvo Ravne: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo Ravne

Preberi ve?

DGIT Tolminske

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Tolminske: Nevladna organizacija Ime drutva in Logotip: Dru...

Preberi ve?

DAS

News image

Drutvo avtomatikov Slovenije: Drutvo avtomatikov Slovenije je nepoliti?na, prostovoljna in strokovna organizaci...

Preberi ve?

DITLES

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je strokovna stanovska organizacija, ki zdruuje strokovnjake ...

Preberi ve?

DSIT Lesce

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Lesce: Drutvo poskua iriti svojo dejavnost in privabiti ?im iri krog...

Preberi ve?

ED Posavje

News image

Elektrotehniko drutvo Posavje: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo Posavje

Preberi ve?
 • DUTPG

  Drutvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske zdru

 • SDAVE ISES-SLO

  Slovensko drutvo za alternativne vire energije: O

 • DIT-RRPS

  Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki

 • MDVI DPBK

  Medob?insko drutvo varnostnih inenirjev in Dolen

 • AOPA

  Aopa Slovenije predstavlja zdruenje lastnikov let

 • DSP

  Drutvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoro?ni ci

 • DSDTS

  Drutvo strokovnih delavcev telekomunikacij Sloven

 • DGIT Celje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje: Dr

 • DGIT Maribor

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Maribor j

 • SDS

  Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne

 • EZS

  Elektrotehnika zveza Slovenije: Elektrotehnika z

 • IAESTE

  Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si