Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DAO

News image

Drutvo arhitektov Obale: DAO aktivno sodeluje pri strokovnem svetovanju priprave gradiva ...

Preberi ve?

AMD Krko

News image

Avto Moto Drutvo Krko: Avto Moto port Ime drutva in Logotip: Avto MotoDrut...

Preberi ve?

ZD Celje

News image

Zgodovinsko drutvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov...

Preberi ve?

DIT-RRPS

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki deluje na podro?ju inenirstva in tehni...

Preberi ve?

PIC

News image

Pravno informacijski center nevladnih organizacij: PIC opravlja dejavnosti v podporo nevla...

Preberi ve?

DSIT Krko

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Krko: Trenutno teje drutvo preko 30 ?lanov, ki ...

Preberi ve?

CIGRE-CIRED

News image

Slovensko zdruenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED: Nevladna organizacija Ime zdrue...

Preberi ve?

DGIT Velenje

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje je drutvo, ki deluje na podro?ju gradben...

Preberi ve?

DO-Celje

News image

Drutvo orodjarjev Celje je drutvo, ki deluje na podro?ju orodjarstva. Ime drutva ...

Preberi ve?
 • OLT

  Drutvo OLT danes deluje kot samostojna enota. Po

 • TD Mline

  Turisti?no drutvo Mline: Ime drutva in Logotip

 • SDDE

  Slovensko drutvo za daljinsko energetiko: Temeljn

 • SDZV

  Slovensko zdruenje za za?ito voda: SDZV je Slove

 • SDGSES Maribor

  Slovensko drutvo za geoelektriko, stati?no elektr

 • DJS

  Drutvo jedrskih strokovnjakov Slovenije: Drutvo

 • AOPA

  Aopa Slovenije predstavlja zdruenje lastnikov let

 • DUTPG

  Drutvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske zdru

 • SLOGED

  Slovensko geotehniko drutvo zdruuje strokovnjak

 • SDAVE ISES-SLO

  Slovensko drutvo za alternativne vire energije: O

 • DGIT Celje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje: Dr

 • SKD

  Slovensko kemijsko drutvo je bilo ustanovljeno le

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

SOS

News image

SOS-so?utna Slovenija: Civilno drubeno gibanje SOS-so?utna Slovenija sporo?a,vabi,nagovarja, osve?a,izobrauje,...

Preberi ve?

ED Slovenj Gradec

News image

Elektrotehniko drutvo Slovenj Gradec deluje na podro?ju elektrotehnike... Ime drutva in Logotip: ...

Preberi ve?

ED Nova Gorica

News image

Elektrotehniko drutvo Nova Gorica je drutvo, ki deluje na podro?ju elektrotehnike. Ime drutva in Logoti...

Preberi ve?

DVI Gorenjske

News image

Drutvo varnostnih inenirjev Gorenjske predstavlja drutvo, ki deluje na podro?ju varnostnega inenirstva. Ime&...

Preberi ve?

IOVE Kranj

News image

Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo izvedbo storitev, ki jih izvajajo...

Preberi ve?

DTAVO

News image

Drutvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave: Namen drutva je informiranje javnosti v Sloveniji o dokaj no...

Preberi ve?

DINARICUM

News image

Drutvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno zdruenje strokovnjako...

Preberi ve?

DBPRSI

News image

Drutvo za boj proti rev?ini in socialni izklju?itvi - Slovenija deluje na podro?ju rev?ine in socialne izklju?...

Preberi ve?

AAG

News image

Alpe Adria Green deluje v Sloveniji kot drutvo v JAVNEM INTERESU. Podprite mednarodno drutvo za za?ito narave ...

Preberi ve?
 • DSP

  Drutvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoro?ni ci

 • DVI Koper

  Drutvo varnostnih inenirjev Koper je drutvo, ki

 • DSI Maribor

  Drutvo strojnih inenirjev Maribor: DRUTVO STROJ

 • SDA

  Slovensko drutvo za akustiko: Slovensko drutvo z

 • ZSIS

  Zveza strojnih inenirjev Slovenije: Zveza strojni

 • FVDO

  Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: Fundac

 • LD Trojane-Obolt

  Lovska druina Trojane - Obolt: Lovi?e meri skup

 • AMD Krko

  Avto Moto Drutvo Krko: Avto Moto port Ime dru

 • DE otanj

  Drutvo energetikov otanj: Podro?je dela energet

 • PGD Rakek

  Prostovoljno gasilsko drutvo Rakek: Poari, gaen

 • ZSS

  Zdruenje seniorjev Slovenije zdruuje v svojih vr

 • ZDOS

  Zveza drutvenih organizacij Slovenije je drutvo,

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si