Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ZZD Slovenije

News image

Zveza zgodovinskih drutev Slovenije: ZZDS je zveza lokalnih in regionalnih drutev. Obmo?...

Preberi ve?

DGIT Velenje

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje je drutvo, ki deluje na podro?ju gradben...

Preberi ve?

OLT

News image

Drutvo OLT danes deluje kot samostojna enota. Podro?ja delovanja Drutva OLT so neforma...

Preberi ve?

DSSi

News image

Drutvo strojnikov Slovenije: Delujemo inovativno, povezovalno in teimo k soustvarjanju u...

Preberi ve?

DE otanj

News image

Drutvo energetikov otanj: Podro?je dela energetika Ime drutva in Logotip: ...

Preberi ve?

TD Mline

News image

Turisti?no drutvo Mline: Ime drutva in Logotip: Turisti?no drutvoMline ...

Preberi ve?

ZDVIS

News image

Zveza drutev varnostnih inenirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se zdruujejo ob?i...

Preberi ve?

DGIT Maribor

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Maribor je zdruenje gradbenih inenirjev in tehn...

Preberi ve?

MIDEM

News image

Strokovno drutvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM - Lj...

Preberi ve?
 • KTB Krko

  Klub Tajskega boksa Krko: Klub z vsakodnevno vadb

 • DVO Domale-Kamnik

  Drutvo za varstvo okolja Domale-Kamnik:V okviru

 • SDBR

  Slovensko drutvo za biologijo rastlin je drutvo

 • DE Trbovlje

  Drutvo energetikov-Trbovlje je drutvo, ki deluje

 • ADO

  Astronomsko drutvo orion: Z ve? kot petnajstletno

 • IOVE Kranj

  Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podr

 • SDKH

  Slovensko drutvo hladilne in klimatizacijske tehn

 • AREA-GEA

  AREA GEA - Zavod za razvoj in izobraevanje Cerkni

 • DSIT Novo mesto

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Novo mesto

 • SDGK

  Slovensko drutvo gradbenih konstrukterjev: Cilj S

 • ZDES

  Zveza drutev energetikov slovenije: Namen Zveze d

 • SDVT

  Slovensko drutvo za varilno tehniko: Slovensko dr

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

IAESTE

Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks tudentov tehnike in naravoslovja ter izobrae...

Preberi ve?

DAS

News image

Drutvo avtomatikov Slovenije: Drutvo avtomatikov Slovenije je nepoliti?na, prostovoljna in strokovna organizaci...

Preberi ve?

SDHR

News image

Slovensko drutvo za hidravli?ne raziskave: Vzpodbujanje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela hidravli?n...

Preberi ve?

SDS

News image

Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne aktivnosti na statisti?nem podro?ju. Ime drutva in Logot...

Preberi ve?

DAO

News image

Drutvo arhitektov Obale: DAO aktivno sodeluje pri strokovnem svetovanju priprave gradiva za akreditacijo Fakulte...

Preberi ve?

DNSOS

News image

Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Slovenije: Nevladna organizacija Ime drutva in Logotip: Dr...

Preberi ve?

LD Mline

News image

Lovska druina Mline: Ime drutva in Logotip: Lovska druinaMline

Preberi ve?

AAG

News image

Alpe Adria Green deluje v Sloveniji kot drutvo v JAVNEM INTERESU. Podprite mednarodno drutvo za za?ito narave ...

Preberi ve?

SLAIS

News image

Slovensko drustvo za umetno inteligenco (angle?sko: SLovenian Artifcial Intelligence Society - SLAIS), v nadaljn...

Preberi ve?
 • AMD Krko

  Avto Moto Drutvo Krko: Avto Moto port Ime dru

 • MIDEM

  Strokovno drutvo za mikroelektroniko, elektronske

 • ZSS

  Zdruenje seniorjev Slovenije zdruuje v svojih vr

 • DVO Domale-Kamnik

  Drutvo za varstvo okolja Domale-Kamnik:V okviru

 • SDOT

  Slovensko drutvo za obdelovalne tehnologije. Ime

 • Zbornica VZD

  Zbornica varnosti in zdravlja pri delu: ?lanstvo v

 • DSIT Ljubljana

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Ljubljana:

 • Slovenski E-forum

  Slovenski E-forum, drutvo za energetsko ekonomiko

 • TD Mline

  Turisti?no drutvo Mline: Ime drutva in Logotip

 • DVISR

  Drutvo varnostnih inenirjev Severnoprimorske reg

 • SDDE

  Slovensko drutvo za daljinsko energetiko: Temeljn

 • DMFA Slovenije

  Drutvo matematikov, fizikov in astronomov Sloveni

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si