Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DPE

News image

Drutvo pilotov Elisa je med najmlajimi letalskimi drutvi v Sloveniji in ima svojo letal...

Preberi ve?

SDR Maribor

News image

Slovensko drutvo za razsvetljavo Maribor: SDR je prostovoljno samostojno nepridobitno str...

Preberi ve?

DNSOS

News image

Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Slovenije: Nevladna organizacija Ime drutva i...

Preberi ve?

PIC

News image

Pravno informacijski center nevladnih organizacij: PIC opravlja dejavnosti v podporo nevla...

Preberi ve?

ED Posavje

News image

Elektrotehniko drutvo Posavje: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutv...

Preberi ve?

ED Ravne

News image

Elektrotehniko drutvo Ravne: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo ...

Preberi ve?

IOVE Kranj

News image

Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo izvedbo st...

Preberi ve?

ISIT

News image

Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi za prenos znanstvenih dosekov v indust...

Preberi ve?

DE Trbovlje

News image

Drutvo energetikov-Trbovlje je drutvo, ki deluje na podro?ju energetike... Ime dru...

Preberi ve?
 • ED Zasavje-Trbovlje

  Elektrotehniko drutvo Zasavje-Trbovlje: Ime dru

 • AK Breice

  Atletski kljub Breice:V Atletskem klubu Breice,

 • DSIT Krko

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Krko: Tre

 • KK TRIGLAV

  Karate klub Triglav: Trenutno teje e ve? kot 80

 • SDDE

  Slovensko drutvo za daljinsko energetiko: Temeljn

 • VAKUUM-TC

  Tehnoloki center za vakuumsko tehniko - VAKUUM TC

 • MDVI DPBK

  Medob?insko drutvo varnostnih inenirjev in Dolen

 • ZLS

  Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije

 • BEST

  BEST - Zdruenje tudentov tehnologije in naravosl

 • DGIT Celje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje: Dr

 • DCM-SVS

  DCM-SVS - Drutvo za ceste Severovzhodne Slovenije

 • ZJDS

  Zveza joga drutev Slovenije: Razisovanje na podro

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ZAVOD-RISI

News image

Zavod RISI (zavod za reevanje problematike na podro?ju rev?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem ...

Preberi ve?

ZDVIS

News image

Zveza drutev varnostnih inenirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se zdruujejo ob?inska, medob?inska in re...

Preberi ve?

SSD

News image

Sindikat strokovnih delavcev Litostroj Power d.o.o.: Deluje na podro?ju nevladnih organizacij. Ime sindikat...

Preberi ve?

ZITT Slovenije

News image

Le redka stanovska zdruenja se lahko pohvalijo s tako dolgo in bogato tradicijo, kot Zveza tekstilcev Slovenije,...

Preberi ve?

Drutvo ivilcev

News image

Drutvo ivilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije: Drutvo ivilskih in prehranskih st...

Preberi ve?

SIZ

News image

Slovenska inenirska zveza: Slovenska inenirska zveza - SIZ je zveza inenirskih organizacij in zdruuje 19 pano...

Preberi ve?

AOPA

News image

Aopa Slovenije predstavlja zdruenje lastnikov letal in pilotov Slovenije - AOPA. Ime zdruenja in Logotip:...

Preberi ve?

DCM-SVS

News image

DCM-SVS - Drutvo za ceste Severovzhodne Slovenije: namen je omogo?iti ?lanom, da izraajo, oblikujejo in uresni?...

Preberi ve?

ZLS

News image

Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovn...

Preberi ve?
 • ZTK Nova Gorica

  Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza dru

 • KK TRIGLAV

  Karate klub Triglav: Trenutno teje e ve? kot 80

 • DPE

  Drutvo pilotov Elisa je med najmlajimi letalskim

 • DAO

  Drutvo arhitektov Obale: DAO aktivno sodeluje pri

 • SDVT

  Slovensko drutvo za varilno tehniko: Slovensko dr

 • DAS

  Drutvo avtomatikov Slovenije: Drutvo avtomatikov

 • IPOP

  Intitut za politike prostora (IPoP) deluje kot ne

 • AMD Krko

  Avto Moto Drutvo Krko: Avto Moto port Ime dru

 • ZD Celje

  Zgodovinsko drutvo Celje je strokovna organizacij

 • ED Ravne

  Elektrotehniko drutvo Ravne: Ime drutva in Log

 • LD Trojane-Obolt

  Lovska druina Trojane - Obolt: Lovi?e meri skup

 • DVI Velenje

  Drutvo varnostnih inenirjev Velenje: Predlagamo

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si