Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ISIT

News image

Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi za prenos znanstvenih dosekov v indust...

Preberi ve?

ED Ravne

News image

Elektrotehniko drutvo Ravne: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo ...

Preberi ve?

AREA-GEA

News image

AREA GEA - Zavod za razvoj in izobraevanje Cerknica: Ime drutva in Logotip: A...

Preberi ve?

DMFA Slovenije

News image

Drutvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je drutvo, ki si prizadeva prispevat...

Preberi ve?

SDM

News image

Slovensko drutvo za materiale Ime drutva in Logotip: Slovensko drutvo z...

Preberi ve?

DINARICUM

News image

Drutvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno...

Preberi ve?

SDVT

News image

Slovensko drutvo za varilno tehniko: Slovensko drutvo za varilno tehniko (SDVT) je ?lan ...

Preberi ve?

DE Domale-Menge-Ka...

News image

Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik je drutvo, ki deluje na podro?ju energetike... ...

Preberi ve?

DTV

News image

Drutvo tehni?nih vodij povrinsko odkopavanje je drutvo, ki deluje na podro?ju povrinsk...

Preberi ve?
 • DVS

  Drutvo vzdrevalcev Slovenije: Drutvo vzdrevalc

 • EPeKa

  Znanstveno raziskovalno zdruenje za umetnost, kul

 • SDBR

  Slovensko drutvo za biologijo rastlin je drutvo

 • AMD Krko

  Avto Moto Drutvo Krko: Avto Moto port Ime dru

 • ZAVOD-RISI

  Zavod RISI (zavod za reevanje problematike na pod

 • DSIT Nova Gorica

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Nova Goric

 • SDS

  Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne

 • ED Maribor

  Elektrotehniko drutvo Maribor: Cilj drutva je p

 • AOPA

  Aopa Slovenije predstavlja zdruenje lastnikov let

 • DITLES

  Drutvo inenirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana

 • SDL

  Slovensko drutvo za laboratorijske ivali je dru

 • ZPLS

  Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

SLAIS

News image

Slovensko drustvo za umetno inteligenco (angle?sko: SLovenian Artifcial Intelligence Society - SLAIS), v nadaljn...

Preberi ve?

RK Krko

News image

Rokometni klub Krko: Ljubitelji rokometa: lansko jesen smo polni optimizma pri?akali za?etek sezone, v kateri sm...

Preberi ve?

Drutvo ivilcev

News image

Drutvo ivilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije: Drutvo ivilskih in prehranskih st...

Preberi ve?

ZDES

News image

Zveza drutev energetikov slovenije: Namen Zveze drutev energetikov Slovenije je vzpodbujati poglobljeno spoznav...

Preberi ve?

DGIT Tolminske

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Tolminske: Nevladna organizacija Ime drutva in Logotip: Dru...

Preberi ve?

LD Mline

News image

Lovska druina Mline: Ime drutva in Logotip: Lovska druinaMline

Preberi ve?

AK Slovenjske konjic...

News image

Aeroklub Slovenske Konjice deluje v obliki drutva in je samostojno, nepridobitno zdruenje fizi?nih oseb, ki pov...

Preberi ve?

DSIT Celje

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Celje: Je prostovoljno samostojno, nepridobitno zdruenje fizi?nih oseb, ...

Preberi ve?

CIGRE-CIRED

News image

Slovensko zdruenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED: Nevladna organizacija Ime zdruenja in Logotip: ...

Preberi ve?
 • DSSi

  Drutvo strojnikov Slovenije: Delujemo inovativno,

 • DKS

  Drutvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Color

 • EPeKa

  Znanstveno raziskovalno zdruenje za umetnost, kul

 • ZGS

  Zveza geografov Slovenije: Zveza geografov Sloveni

 • DGIT Celje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje: Dr

 • ZDOS

  Zveza drutvenih organizacij Slovenije je drutvo,

 • ZDVIS

  Zveza drutev varnostnih inenirjev Slovenije (ZDV

 • SDVT

  Slovensko drutvo za varilno tehniko: Slovensko dr

 • ZSIS

  Zveza strojnih inenirjev Slovenije: Zveza strojni

 • KLT Trbovlje

  Klub ljubiteljev tehnike Trbovlje (KLTT) je klub,

 • DSSK

  Svetovni slovenski kongres (SSK) je organizacija,

 • NEC

  Notranjski ekoloki center (NEC): Je nevladni in n

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si